Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
关闭
首页
中心和科室
病人服务
关于我们
ONLINE SHOPPING
关闭

尽早治疗前交叉韧带损伤可预防骨关节炎

photo

前交叉韧带扭伤或撕裂是最常见的膝关节损伤之一。伤害最常发生在运动中,包括突然停止、跳跃或改变方向,如足球、篮球和滑雪。治疗后可能需要几个月才能完全恢复活动。因此,最好在受伤后立即咨询医生。

 

前交叉韧带的重要性

前交叉韧带(ACL)是膝关节的主要韧带之一。前交叉韧带(ACL)是胫骨向前运动的主要限制。它还有助于关节进行其他运动时的稳定性,包括膝关节的成角和旋转。当前交叉韧带(ACL)受伤时,许多人会听到或感觉到膝盖的一声。如果膝关节的任何损伤导致ACL出现损伤的迹象或症状,请立即就医。及时准确的诊断对判断损伤的严重程度和正确的治疗是非常重要的。

 

原因

1膝盖受到直接的打击或碰撞——通常会导致撕裂

 • 当你的腿伸直或轻微弯曲时,突然有一股力量击中你的膝盖
 • 快速改变方向,奔跑时减速,跳跃时落地

2非接触性损伤——由于过度拉伸或肌肉无力引起。这更可能是慢性损伤。

 

急救

这些急救方法可以减轻肿胀和疼痛。

 • 让膝盖休息,尽可能少移动受伤的腿。
 • 给伤者敷上冰块;
 • 短暂的休息后,试着轻轻地弯曲和伸直膝盖。
 • 确定疼痛和肿胀的位置。你听到砰的一声了吗?
 • 使用弹性绷带轻柔地挤压膝盖,使用膝盖固定器保持膝盖位置固定。
 • 你的膝盖将需要医生进行检查。重要的是接受到治疗,因为在某些情况下,它可能成为一个长期的问题。

 

  photo

  治疗方法

  你的医生会问你是怎么受伤的,并检查受伤的膝盖。MRIx光将帮助确定损伤的严重程度。通常肿胀和压痛是韧带受伤的信号。据统计有80%的患者都有前交叉韧带损伤。另外,60%的病例出现有半月板撕裂。医生会建议你让膝盖休息,因为这对治疗和减轻膝盖的负重是必要的。由于受伤的膝盖不稳定你的医生可能会推荐一个支架来保护你的膝盖。非甾体类消炎药也有助于减轻炎症。你的医生可能也会建议你在之后进行修复手术。

   

  关节镜下前交叉韧带手术

  通常受伤的韧带是不能自行愈合的,因为手上的韧带两端间不会有任何接触。因此,关节镜下前交叉韧带(ACL)手术适用于那些想要恢复后继续进行旋转类运动的患者(如足球和网球),或在日常活动中膝关节不稳定的患者。

   

  手术的好处是

  效果更好;

  恢复时间更短;

  手术后24小时内患者就可弯曲膝盖;

  加快康复时间;

  病人可能需要拐杖,也可能不需要。这取决于受伤的部位和严重程度。

   

  反重力跑步机可加速恢复

  术后康复治疗非常重要。成功的前交叉韧带(ACL)手术配合严格的康复治疗通常可以你膝盖的稳定性和功能得以恢复。随着这项新技术的产生,反重力跑步机(alterg)独特减重能力可以让你和你的物理治疗师更好的推进你的康复治疗和训练。它将减少来源于体重对受伤韧带80%的重力冲击,以减缓对受伤韧带所产生的疼痛和压力。

   

   photo

   治疗的目的是恢复膝关节的稳定性,将膝关节恢复至患者在事故前的使用水平。一个有效的治疗方案也将帮助患者防止膝关节受到任何进一步的伤害和控制疼痛的程度。一些ACL损伤需要手术,但其他损伤可以通过正在进行的康复治疗过程得到帮助,包括佩戴膝关节支架。你是否接受手术通常取决于你的生活方式和伤势的严重程度。随着新的手术技术产生,可以在关节镜下进行手术。这减少了术后恢复的时间和并发症。

    

   • 参考:Pornthep Mamanee博士。整形外科医生,曼谷运动医学学院,国际足联卓越医学中心