Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
关闭
首页
中心和科室
病人服务
关于我们
ONLINE SHOPPING
关闭

关于颌面外科你可能不知道的5件事

颌面外科是一门专门负责口腔、下颌、面部和颈部疾病的诊断和治疗的外科科室。这些疾病也包括摔伤、袭击和车祸。我们的颌面专家致力于帮助患者恢复颌面正常功能。

 

1)颌面部手术的作用是什么?

颌面外科是医学和牙科的桥梁,是一门专门负责口腔、下颌、面部和颈部疾病的诊断和治疗的外科专业。常见的治疗方法包括颅面软组织损伤和颅面硬组织损伤。

 

2)谁需要做颌面部手术?

•外伤患者,如车祸、跌倒、人身攻击。

•不断恶化的创伤患者,例如头部受到损伤患者——一些症状可能马上出现,而另一些症状可能在脑震荡几天或几周后才出现。这种伤害有时使人们很难意识到他们有问题。

•曾做过手术并需要再进行矫正手术的患者。

 

" "

 

3)颌面外科的挑战是什么?

脸部的外观与我们的身体形象和自尊密切相关。面部和下颌的疾病会对生活的很多方面有影响。除了影响外表,它还可能影响说话、社交和吃饭的能力。手术可以改变生活,减少疤痕也是非常重要的。颌面外科医生是专业团队的一部分。颅颌面外科团队(CMFO)是由由整形外科医生、眼整形外科医生和颌面外科医生组成。这些专家共同努力减少病人需要进行的手术数量。

 

4)治疗时间是多长?

正常情况下,下颌和面部受伤的患者也会有脑损伤。因此,术前医生必须咨询神经外科医生,共同评估患者的病情。黄金期是1-2周。延迟治疗可能导致并发症。颌面部手术后,患者可能在2-4周内不能进食固体食物,因为医生可能需要放置弓条来矫正下颌。随访时间分别为1周、2周、3个月、6个月后。

 

5)如何预防颌面部损伤?

•骑自行车和摩托车的时候都要戴全脸头盔。始终使用汽车安全座椅和安全带,以防止或减少在车祸中鼻子和面部受伤。

•如果你不小心弄坏了一颗牙齿,用清水漱口,然后放入牛奶或冷水中。立即前往医院寻求治疗。

•如果面部受伤,请立即寻求专家的治疗。

 

" "

参考:Chainarong Kosolsupasirichai博士,曼谷牙科医院颌面外科医生