Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
关闭
首页
中心和科室
病人服务
关于我们
ONLINE SHOPPING
关闭

โรคและ
เทคนิคการรักษา

以下10种情况可能导致丧失行动能力

  人的身体,无论年龄大小,都是为运动而设计的,但是如果没有积极的生活方式,我们的身体和思想将会退化。我们的身体的运动机能一共有三个重要的部分来组成:1、大脑和神经;2、骨骼和关节;3、脊柱。受伤或者事故可能会影响我们的日常活动能力。此外,一些情况有可能会导致我们长期不能活。 10种情况可能导致丧失行动能力   中风 中风现在也开始出现在更年轻的人群中,比如45岁左右的人。患者通常有其他并存病,比如糖尿病、心脏病、高血压、高血脂症、烟癌较大,或者家族有中风史中风的体征和症状是面部、手臂或腿部突然麻木或虚弱,尤其是一侧,突然出现混乱、视力模糊、产生说话和认知障碍、突然感觉严重头痛、…

微创脊柱手术(MISS)

       背部和颈部问题可能以多种方式影响您的生活,找到特定问题的根本原因,可能不是一件容易的事情。如果背部或颈部疼痛影响您的生活质量,现在是时候寻求医疗帮助了。曼谷脊柱中心致力于提供高质量的服务和富有同情心的患者护理。我们拥有最先进的设备和最新的技术。我们的医生致力于提供独特和创新的治疗方法,使患者能够体验到改善过的生活质量。   我们的服务包括: )康复,疼痛管理和抗炎药物 脊柱康复计划可以帮助减轻疼痛和恢复功能,而无需手术。我们的跨学科康复专家团队专注于个人需求和康复目标。此外,可以开处止疼药或抗炎药物以缓解症状并减少肌肉和肌腱的炎症。医生将决定哪种治疗方案最有益于患者…

内窥镜下椎间盘切除术 通过微创脊柱手术治疗慢性背痛

    慢性背痛是影响一个人日常生活且反复发作的疾病。 常见情况是由于老化硬气的变质导致的椎间盘突出和椎管狭窄。 如果保守治疗不能消除疼痛,可能会建议进行内窥镜下椎间盘切除术,这是一种微创脊柱手术。   什么是内窥镜下椎间盘切除术? 内窥镜下椎间盘切除术/椎间孔切开术是通过做一个小切口并使用微型摄像机(内窥镜)来移除压迫脊柱神经并引起疼痛的椎间盘突出的部分。 内窥镜的尺寸仅为0.8厘米。 双极和射频可用于控制出血。 外科医生可以通过监视器看到实时图像。 外科医生必须接受培训,并且必须是该领域的专家才能进行内窥镜手术。 降低并发症发生率 与传统手术相比,…

显微镜下椎间盘切除术通过显微外科手术阻止背部疼痛

        背部疼痛可能会让人感到不适和虚弱。在几周的家庭治疗中,大多数急性背痛会好转。然而,对于许多人来说,长时间内疼痛不会痊愈并变成慢性疼痛。这可能是椎间盘突出或椎管狭窄引起的。患有这些病症的患者可能是微观手术的适用人群。   通过使用显微镜以20-100倍放大率进行显微镜下椎间盘切除术/椎间孔切开术。外科医生能够清楚地看到神经和手术区域。Stealth手术导航系统为外科医生提供了在手术过程中准确指引患者解剖结构的能力。该系统旨在与术中成像系统(IOM)集成。这样可以降低神经损伤的风险,同时为手术决策提供高质量的成像。切口约2厘米,失血量极少。此外,…

显微镜下腰椎椎间盘切除术椎间盘突出症的 “黄金标准”外科治疗方法

当你感觉到的下腰部有剩痛题麻木或虚弱感,井且顺着臀部向下延伸至部时,你可能患有腰椎问盘突出症.并不是所有的椎间盘突出的病人都适合进行开放性椎间盘切除术。大多数人通过非手术治疗,如休息、物理治疗、针灸治疗、肢体练习、抗炎药物和硬膜外注射来缰解疼痛。然而,有时疼痛对这些疗法没有反应,就可能需要接受更积极的干预.   曼谷医院骨科和脊柱外科医生Dr. Sarij Srisuparp 为大家解释了椎间盘突出症是如何发生的以及腰椎间盘突出的原因:“椎间盘突出是指椎间盘的外壁变弱,使得椎间盘内部的软组织髓核向外突出。当椎间盘内部的物质通过椎间盘外壁的规则边缘漏出时/它压追脊椎的敏感神经组织,导致虚弱、…

无肌肉损伤微创脊柱手术中的 显微内窥镜椎间盘切除术

           椎间盘突出症通常是由于托举重物,轻微拉伤或扭曲引起的。患者可能会在下背部感受到疼痛,并向下辐射到腿后部。这会影响患者的日常生活。显微内窥镜椎间盘切除术是针对这种情况的微创手术治疗之一。   什么是显微内窥镜椎间盘切除术? 显微镜下椎间盘切除术/椎间孔切开术可以使用管状牵开器进行。该技术涉及软组织的逐渐扩张,而不是直接剥离穿过肌肉。且通过使用管道来隔开肌肉组织以避免其阻挡,所以外科医生不需要广泛地暴露该区域而仅仅通过切口就可以进行手术。切口仅1.5-2厘米。该过程需要外科医生有高超的手术技巧和先进的手术设备。    手术适用症状 •下肢运动无力或感觉缺失 •严重的疼痛,…