Thai
EN / TH
Hospital Hotline
Call : +662 310-3000
or 1719 (Local calls)

Cancer Care Excellence / Special Medical Services

Cancer Care Excellence / Special Medical Services

บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง

a. ตรวจค้นหามะเร็งระยะแรก เพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

โรคมะเร็งชนิดต่างๆ

 1. มะเร็งตับ
 2. มะเร็งต่อมลูกหมาก
 3. มะเร็งปอด
 4. มะเร็งปากมดลูก
 5. มะเร็งลำไส้ใหญ่
 6. มะเร็งเต้านม
 7. มะเร็งสมอง
 8. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 9. มะเร็งเม็ดเลือดขาว
 10. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 11. มะเร็งตับอ่อน
 12. มะเร็งกระเพาะอาหาร
 13. มะเร็งศรีษะและลำคอ
 14. มะเร็งกล่องเสียง
 15. มะเร็งรังไข่
 16. มะเร็งกระดูก
 17. มะเร็งถุงน้ำดีและท่อน้ำดี
 18. มะเร็งผิวหนัง

b. ตรวจวินิจฉัยผู้ที่มีอาการผิดปกติ และมีสัญญาณเตือนโรคมะเร็ง ดังนี้

 • ระบบขับถ่ายผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงในการถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ และปัสสาวะ
 • แผลเรื้อรังที่รักษาไม่หาย
 • เลือดไหลผิดปกติตามทวารใดๆ ของร่างกาย
 • คลำพบก้อนที่เต้านมหรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
 • กลืนอาหารลำบาก หรือระบบการย่อยผิดปกติ
 • ไฝ หรือ หูด มีการเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติ หรือมีเลือดออก
 • มีอาการไอที่ผิดปกติ เช่น ไอปนเลือด ไอเรื้อรัง หรือเสียงแหบ

c. ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเพิ่มเติม เมื่อพบสิ่งผิดปกติจากการตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น การส่องกล้องตรวจลำไส้ หรือ กระเพาะอาหาร, อัลตราซาวด์ ฯลฯ ้

d. ติดตามเฝ้าระวังผู้มีผลการตรวจที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง เช่น ผู้เป็นไวรัสตับอักเสบบี, ผู้มีผลการตรวจเซลล์ปากมดลูกมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจกลายเป็นมะเร็งหรือพบ การติดเชื้อ ฮิวแมนแพพพิลโลมา ไวรัส เป็นต้น

e. การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 1. ศัลยกรรมมะเร็ง

  ศัลยกรรมมะเร็งเป็นอีกหนึ่งในทางการรักษาโรคมะเร็งหากผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติที่เต้านม มีก้อน หรือมีความผิดปกติส่วนต่างๆของร่างกาย โดยการรักษาด้วยวิธีศัลยกรรม เราพร้อมให้บริการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ดังนี้

  • มะเร็งเต้านม
  • มะเร็งลำไส้
  • เนื้องอกที่ต่อมไร้ท่อ
  • มะเร็งระบบทางเดินอาหาร
  • มะเร็งตับ
  • มะเร็งตับอ่อน
  • มะเร็งทวารหนัก
  • มะเร็งกระเพาะ
  • มะเร็งต่อมไทรอยด์
  • ที่โรงพยาบาลวัฒโนสถเรามุ่งมั่นที่ให้บริการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้อย่างครบวงจร พร้อมด้วยบุคลากรทางด้านการแพทย์ ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญสูง ในด้านโรคมะเร็ง ประกอบด้วยทีมแพทย์ ทางด้านรังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ พยาธิแพทย์ ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านผ่าตัดโรคมะเร็ง แพทย์รังสีรักษา แพทย์ด้านรังสีร่วมรักษา อายุรแพทย์ด้านโรคมะเร็ง จิตแพทย์ แพทย์ผู้รักษาด้านความเจ็บปวด โภชนากร และทีมพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง

   การดูแลขณะรักษา และหลังรับการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่

   • การระงับปวด
   • ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
   • Think Positive Club (Link) *
   • การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย *
   • การฟื้นฟูสภาพฯ
 2. เคมีบำบัด

  - หน่วยเคมีบำบัดสามารถบริการผู้ป่วยทั้งแบบไป-กลับ ในวันเดียวกัน รวมทั้งให้บริการรักษาด้วยยาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น Molecular targeted therapy เป็นโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานด้านรังสีร่วมรักษา (Intervention Radiology) ได้แก่ การทำ TOCE (Trans Oily Chemotherapy Embolization) และ RFA (Radio-Frequency Abration)
  - 12 ความต่าง เมื่อได้รับยาเคมีบำบัดที่นี่ * (link to ข้อมูล)
  - การดูแลขณะรักษา และหลังรับการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่

  • การระงับปวด
  • ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
  • Think Positive Club (Link) *
  • การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย *
  • การฟื้นฟูสภาพฯ
 3. รังสีรักษา

  การฉายรังสี คือ การใช้รังสีพลังงานสูงในการฆ่าเซลล์มะเร็ง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักได้รับการฉายรังสีหลังการผ่าตัดแบบเก็บรักษาเต้านม การรักษาขึ้นอยู่กับขนาดของก้อน ผู้ป่วยบางรายก้อนขนาดใหญ่หรือยากที่จะผ่าตัดออกจำเป็นต้องฉายรังสีเพื่อให้ขนาดก้อนเล็กลงแล้วจึงผ่าเอาก้อนออก อาจมีการให้ยาเคมีบำบัดหรือฮอร์โมนก่อนการผ่าตัดด้วย การให้รังสีมี 2 ประเภท คือ

  • การให้รังสีจากเครื่องกำเนิดขนาดใหญ่ภายนอกร่างกาย (External radiation) ผู้ป่วยรับการรักษาที่โรงพยาบาลแบบไปกลับได้โดยไม่ต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ใช้เวลาประมาณ 5 วัน/สัปดาห์ รวมประมาณ 3-4 สัปดาห์
  • การให้รังสีจากแหล่งกำเนิดกัมมันตรังสีที่ฝังไว้ที่เต้านม โดยการใช้ท่อพลาสติกบางๆภายในมีสารกัมมันตรังสีฝังลงที่เต้านม (Internal radiation or Implant radiation) ใช้เวลาประมาณ 3-4 วันผู้ป่วยจะต้องพักรับการรักษาในโรงพยาบาลตลอดการรักษาและแพทย์จะถอดท่อออกเมื่อรักษาเสร็จ

  รังสีรักษาใช้รักษาได้ทั้งโรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ ที่ไม่ใช่มะเร็ง เช่น โรคเนื้องอก เนื้องอกในสมอง เนื้องอกต่อมใต้สมอง โรคหลอดเลือดโป่งพองในสมอง เป็นต้น แพทย์จะเป็นผู้พิจรณาถึงข้อบ่งชี้ในการใช้รังสีรักษา สำหรับโรคต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย

การรักษาด้วยการใช้รังสีรักษามีวิธีดังนี้

 • การรักษาด้วยรังสีระยะใกล้ (ฝังแร่) Brachytherapy เป็นวิธีการรักษาโดยให้ต้นกำเนิดรังสีอยู่ใกล้กับบริเวณที่จะทำการรักษาก้อนมะเร็ง ทำให้บริเวณที่อยู่ใกล้ต้นกำเนิดรังสีได้รับปริมาณรังสีสูง และบริเวณที่อยู่ถัดมา เนื้อเยื่อปกติได้รับปริมาณรังสีน้อย โดยต้นกำเนิดรังสีที่ใช้ คือ อิริเดียม-192 ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งเล็กๆ
 • เครื่องเร่งอนุภาค Linear Accelerator (LINAC) เป็นเครื่องฉายรังสีที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิตรังสีเอ็กซเรย์พลังงานสูง โดยสามารถแบ่งระดับพลังงานของรังสีเอ็กซ์ได้
 • Novalis เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในปัจจุบัน มีความถูกต้องและแม่นยำในการรักษาสูง เหมาะสำหรับรอยโรคขนาดเล็กและอยู่ใกล้กับอวัยวะที่มีความไวต่อรังสีสูง การวางแผนการรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้แพทย์สามารถกำหนดการกระจายของรังสีในเป้าหมายให้พอดีกับขนาดของเป้าหมาย ทำให้สามารถลดความเสียหายของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะปกติที่อยู่รอบๆ ได้
 • เครื่อง VMAT เป็นเครื่องฉายรังสีที่ใช้ระยะเวลาในการฉายค่อนข้างน้อย ประสิทธิภาพสูง ทำให้สามารถบริการผู้ป่วยได้จำนวนมากขึ้น

โรงพยาบาลวัฒโนสถพร้อมบุคลากรทางด้านการแพทย์ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านโรคมะเร็ง ประกอบด้วยทีมแพทย์ ทางด้านรังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ พยาธิแพทย์ ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านผ่าตัดโรคมะเร็ง แพทย์รังสีรักษา แพทย์ด้านรังสีร่วมรักษา อายุรแพทย์ด้านโรคมะเร็ง จิตแพทย์ แพทย์ผู้รักษาด้านความเจ็บปวด โภชนากร และทีมพยาบาลเฉพาะทางทางด้านโรคมะเร็ง

การดูแลขณะรักษา และหลังรับการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่

 1. การระงับปวด
 2. ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
 3. Think Positive Club (Link) *
 4. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย *
 5. การฟื้นฟูสภาพฯ
 6. การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
 7. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
 8. เทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น
  • เครื่องคอมพิวเตอร์สแกน (CT Scan)
  • เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram with Ultrasound)
  • เครื่อง PET/CT Scan
  • เครื่องผลิตสารเภสัชรังษี cyclotron เครื่องแรกในประเทศไทย
 • Cancer Risk Screening Package

  EXPIRES: December 31 , 2014

  When diagnosed early cancer can be treated and patients healed. The packages include 14 different lab tests

  read more