Thai
EN / TH
Hospital Hotline
Call : +662 310-3000
or 1719 (Local calls)

All About Cancer

All About Cancer


ตรวจคัดกรองมะเร็ง

ในปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งเป็นจำนวนมาก  และเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของมนุษย์ สาเหตุของการเกิดมะเร็ง  เกิดได้หลายปัจจัยโดยอาจเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  เช่น การติดเชื้อไวรัสบางชนิด การรับประทานอาหารหรือการได้รับสารพิษที่มีสารก่อมะเร็ง สาเหตุดังกล่าวสามารถทำให้สารพันธุกรรมภายในเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงและเสียหายขึ้นได้ จนนำไปสู่การกลายพันธุ์ (mutation)  และพัฒนาไปเป็นมะเร็ง โดยปกตินั้นการเกิดมะเร็งไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของยีนเพียงยีนเดียว แต่เกิดจากความผิดปกติของยีนมากมายที่สะสมเป็นระยะเวลานานจนเกิดการพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด โดยทั่วไปผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์เมื่อมีอาการของมะเร็ง ซึ่งมักจะอยู่ในระยะท้ายของโรคแล้ว เนื่องจากในระยะเริ่มต้นของมะเร็งมักไม่ปรากฏอาการ ดังนั้น หากเราสามารถตรวจพบความผิดปกติได้ในระยะแรกก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ และมีโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้มากกว่าปล่อยให้มะเร็งลุกลามในระยะท้าย

 

 

ศ.พิเศษนายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ กล่าวว่าศูนย์ตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่มวัฒโนสถ  ได้พบว่าในปัจจุบันสถิติประชากรทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกพบว่า โรคมะเร็งนับเป็นโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และมีแนวโน้มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามเราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีภูมิต้านทานแบบง่ายๆ เพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง โดยเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทำจิตใจให้แจ่มใส และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การ ‘ลด’  ความเสี่ยงในการเกิดโรคด้วยการ ‘ค้นหา’ ให้พบสิ่งผิดปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนั้นมีหลายวิธีล้วนแล้วแต่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและได้ผลดีในการป้องกันและรักษาได้ทันท่วงทีโดยความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็ง แม้ว่าโรคมะเร็งนี้จะเป็นโรคที่น่ากลัวในความคิดของคนส่วนใหญ่ แต่ในทางตรงกันข้าม โรคมะเร็งหลายชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้ ที่สำคัญคือมีจำนวนผู้ที่รอดชีวิตจากโรคมะเร็งมากอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ทวีปยุโรปและอเมริกา มีผลสำรวจว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลดลง เนื่องจากวิทยาการด้านการรักษาโรคมะเร็งที่ทันสมัย บวกกับความก้าวหน้าของเครื่องมือคัดกรองโรคมะเร็งต่างๆ รวมทั้งการตรวจในระดับยีนส์ ทำให้สามารถตรวจพบการก่อตัวที่ผิดปกติของเซลล์เร็วขึ้นก่อนเซลล์จะผิด รูปกลายเป็นเซลล์มะเร็งส่งผลให้โอกาสในการรักษามีมากขึ้นตามไปด้วยการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง คือ มาตรการในการค้นหาโรคมะเร็งระยะแรกเริ่มในผู้ที่ยังไม่มีอาการของโรค โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและความเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง โดยการตรวจคัดกรองสำหรับโรคมะเร็งต่างๆ (Screening for Specific Cancer) เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการตรวจ คัดกรองโรคมะเร็งในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง หรือกังวลว่าจะเป็นมะเร็งนั้น นับว่ามีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆ ที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรค ในขณะเดียวกัน หากมีการค้นพบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยหายขาดจากการเป็นมะเร็งใน อัตราที่สูงและทำให้คนที่เป็นมะเร็งมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพได้ ศูนย์ตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่มวัฒโนสถ เป็นศูนย์ตรวจค้นมะเร็ง ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกเพศ ทุกเชื้อชาติโดยการป้องกันและเป็นการตรวจสุขภาพและค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งแบบเฉพาะรายบุคคล (personalized)  ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัว โดยเน้นการบริการแบบองค์รวม โดยสหสาขาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานโรงพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้รับบริการเป็นหลัก อันจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ภายหลังจากตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งในระยะใดก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพการรักษาที่ดีและมีโอกาสหายจากโรคมะเร็งได้มากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการครอบคลุมในเรื่อง  ประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง  ตรวจค้นหาความเสี่ยงและติดตามความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเป็นระยะเฉพาะรายบุคคล การตรวจทางอณูพันธุศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์โรคมะเร็ง เฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็งเป็นระยะตามความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเฉพาะรายบุคคล การป้องกันการการเกิดโรคมะเร็งเฉพาะรายบุคคล การสังเกตุอาการและควรปรึกษาแพทย์มีเลือดหรือสิ่งผิดปกติออกจากร่างกาย เช่น มีตกขาวมากเกินไป มีก้อนหรือตุ่ม เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งของร่างกายและก้อนนั้นโตเร็วผิดปกติ มีแผลเรื้อรัง มีการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ผิดปกติหรือเปลี่ยนไปจากเดิมเสียงแหบ ไอเรื้อรัง  กลืนอาหารลำบาก เบื่ออาหาร น้ำหนักลดมีการเปลี่ยนแปลงของหูด ไฝ ปาน เช่นโตผิดปกติ ด้วยวิทยาการในการตรวจและรักษาโรคมะเร็งที่ทันสมัย ทำให้สามารถหาวิธีป้องกันและรับมือกับภัยมะเร็งได้อย่างถูกต้อง  แต่ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งควบคู่กับการตรวจคัดกรองมะเร็งทุกปี  นอกจากนี้ทีมแพทย์ได้เข้าร่วมโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2016  รพ.วัฒโนสถ รับรางวัลยอดเยี่ยม  โครงการนวัตกรรม (Innovation Projects) เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลไทยสู่โรงพยาบาลชั้นนำของโลก


Related story