Thai
EN / TH
Hospital Hotline
Call : +662 310-3000
or 1719 (Local calls)

All About Cancer

All About Cancer

งานแถลงข่าว มะเร็ง..รู้เร็ว..รู้ทัน..รู้ไว..ป้องกันและรักษาได้ ?

ศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการ รพ.วัฒโนสถ นำทีมแพทย์รพ.วัฒโนสถ แถลงถึงภาพรวมของสถานการณ์มะเร็งในปัจจุบัน แนะนำความสำคัญของการตรวจมะเร็งในระยะเริ่มแรก และนวัตกรรมทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

มะเร็งปอด

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก พบมะเร็งปอด 1.6 ล้านคน ส่วนจํานวนผู้เสียชีวิต 7.6 ล้านคน เป็นผู้ป่วยมะเร็งปอด 1.37 ล้านคน

มะเร็งเต้านมกับความเข้าใจผิดที่ผู้หญิงต้องรู้

ปัจจุบันเป็นมะเร็งร้ายอันดับ 1 ที่พบในผู้หญิงทั่วโลก หากแต่ยังมีความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมที่เราควรรู้ไว้

ศูนย์ตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่มวัฒโนสถ ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Award 2016 ประเภท “Innovation Project”

ศูนย์ตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่มวัฒโนสถ ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Award 2016 ประเภท “Innovation Project”

other stories