Thai
EN / TH
Hospital Hotline
Call : +662 310-3000
or 1719 (Local calls)

All About Cancer

All About Cancer

ผู้หญิง strong! ต้องใส่ใจมะเร็ง

อย่ารอให้มะเร็งมาถามหา ใส่ใจสุขภาพวันนี้ด้วยชุดคัดกรองมะเร็งเฉพาะอวัยวะสตรี

มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ป้องกันได้หากปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยในการดำรงชีวิตอาจทำให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ เช่น การสูบบุหรี่และดื่มสุราจัด

กรมการแพทย์ จับมือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการและการวิจัยพัฒนาดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ร่วมกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

other stories