Eng
EN / TH
Hospital Hotline
Call : +662 310-3000
or 1719 (Local calls)

Long Live The King

งานแถลงข่าว มะเร็ง..รู้เร็ว..รู้ทัน..รู้ไว..ป้องกันและรักษาได้ ?

ศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการ รพ.วัฒโนสถ นำทีมแพทย์รพ.วัฒโนสถ แถลงถึงภาพรวมของสถานการณ์มะเร็งในปัจจุบัน แนะนำความสำคัญของการตรวจมะเร็งในระยะเริ่มแรก และนวัตกรรมทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

Signing MOU: CSR Breast Cancer Project

“Breast Cancer Screening & Awareness Project”Inauguration and MOU signing between Breast Center, Bangkok Cancer Hospital and Chittagong Medical College Hospital to raise awareness of breast cancer

Lung Cancer

Statistics from the World Health Organization or WHO show that lung cancer is the number one cause of death in all cancers.

มะเร็งเต้านมกับความเข้าใจผิดที่ผู้หญิงต้องรู้

ปัจจุบันเป็นมะเร็งร้ายอันดับ 1 ที่พบในผู้หญิงทั่วโลก หากแต่ยังมีความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมที่เราควรรู้ไว้

other stories

other stories

มะเร็งเต้านม ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งมีโอกาสรักษาหาย

หนึ่งในโรคร้ายที่ผู้หญิงทั่วโลกต่างหวาดกลัวคือ มะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง และมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปอด แต่ความน่ากลัวของมะเร็งเต้านมจะลดลงตามความเร็วในการค้นพบ

รู้สาเหตุ และ วิธีการรักษามะเร็งปอด |Wattanosoth Hospital

โรคมะเร็งปอดเกิดจากเนื้อเยื่อในปอดผิดปกติ ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการไอเรื้อรัง การรักษามะเร็งปอดาด้วยเคมีบำบัด เพื่อทำลายเซลมะเร็งทั้งที่บริเวณจุดเริ่มต้น

รู้ทันอาการของมะเร็งไขกระดูกมัยอิโลม่า |Wattanosoth Hospital

โรคมะเร็งไขกระดูกมัยอิโลม่าเป็นมะเร็งของเม็ดเลือดพลาสม่าเซลล์ปกติร่ายกายจะมีจำนวนพลาสม่าเซลล์ในไขกระดูกประมาณ 2-3 % หากมีความผิดปกติของการสร้างพลาสม่าเซลล์

Ovarian Cancer

It is unclear what causes ovarian cancer however; approximately 10 percent can be attributed to genetics.

Information about Acute Leukemia | Wattanosoth Hospital

Facts about Acute Leukemia. Acute leukemia is a cancer that starts from the early version of white blood cells called lymphocytes in the bone marrow.

other stories