Eng
EN / TH
Hospital Hotline
Call : +662 310-3000
or 1719 (Local calls)

All About Cancer

All About Cancer

งานแถลงข่าว มะเร็ง..รู้เร็ว..รู้ทัน..รู้ไว..ป้องกันและรักษาได้ ?

ศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการ รพ.วัฒโนสถ นำทีมแพทย์รพ.วัฒโนสถ แถลงถึงภาพรวมของสถานการณ์มะเร็งในปัจจุบัน แนะนำความสำคัญของการตรวจมะเร็งในระยะเริ่มแรก และนวัตกรรมทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

Lung Cancer

Statistics from the World Health Organization or WHO show that lung cancer is the number one cause of death in all cancers.

มะเร็งเต้านมกับความเข้าใจผิดที่ผู้หญิงต้องรู้

ปัจจุบันเป็นมะเร็งร้ายอันดับ 1 ที่พบในผู้หญิงทั่วโลก หากแต่ยังมีความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมที่เราควรรู้ไว้

Wattanosoth Early Detection Center (personalized medicine) was awarded for “Thailand ICT Excellence Award 2016” in the category of “Innovation Project”

Wattanosoth Early Detection Center (personalized medicine) was awarded for “Thailand ICT Excellence Award 2016” in the category of “Innovation Project”

other stories