Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

การทำเลสิกแบบไร้ใบมีดแบบแผลเล็ก ReLEx รพ กรุงเทพ : โชว์ข่าวเช้านี้

สุขใจ ใกล้หมอ: เปิดโลกใบใหม่ด้วยเลสิก (1/3)

สุขใจ ใกล้หมอ: เปิดโลกใบใหม่ด้วยเลสิก (2/3)

สุขใจ ใกล้หมอ: เปิดโลกใบใหม่ด้วยเลสิก (3/3)

LASIK คืออะไร? วิธีการทำเป็นอย่างไร? | ศูนย์เลสิกกรุงเทพ

เตรียมตัวก่อนทำเลสิก : ผู้หญิงถึงผู้หญิง