Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ศูนย์กระดูกสันหลัง

ศูนย์กระดูกสันหลัง

 

อาการชา ร้าวลงขา ปวดกระดูก จะเป็นอัมพาตหรือไม่

ทำอย่างไรจึงจะหาย ปวดกระดูก ปวดหลัง โรคกระดูกเสื่อม ปวดคอเรื้อรังหมอนรองกระดูกเคลื่อนจำเป็นต้องผ่าตัดจริงหรือ?

 

สถาบันโรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญทางการแพทย์สำหรับให้บริการการรักษาอาการปวดคอและหลัง ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ คือ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ศัลยแพทย์ระบบประสาท ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ด้านระงับปวดและ พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการอบรมเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง ครอบคลุมการรักษาอาการปวดคอและหลัง ด้วยเทคนิคการรักษาทั้งการผ่าตัดและการรักษาแบบไม่ผ่าตัด

เราเลือกสรรวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ให้สมกับความมุ่งมั่นที่ว่า “Customized the Best Treatment of Individual Patient” พร้อมให้การรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ซึ่งเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานตามหลักสากล ลดการผ่าตัดโดยไม่จำเป็น และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้ป่วยจะได้รับ นอกจากนี้สถาบันกระดูกสันหลังกรุงเทพยังเป็นแหล่งรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างศัลยแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนำมาถึงเทคนิคการผ่าตัดและการรักษาแบบใหม่ที่ช่วยบรรเทาอาการปวดคอและหลังอย่างได้ผลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

 

 

 

สถาบันโรคกระดูกสันหลัง มีการผสมผสานการรักษาด้วยเทคนิคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการผ่าตัดแบบ DLIF / OLIF การผ่าตัดแบบ ALIF หรือการใช้ BMP (Bone Morphogenetic Proteins) ในการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง BMP คือ โปรตีนสังเคราะห์ที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างกระดูก (rhBMP-2) เริ่มทดลองใช้ในการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังตั้งแต่ ปลายปี 2001 ต่อมามีการผลิตและใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษา

ปัจจุบันทางสถาบันฯ ใช้เทคโนโลยีทันสมัยจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ O-Arm เพื่อเข้ามาช่วยโฟกัสภาพเฉพาะจุด ทำให้การผ่าตัดสามารถมองเห็นแบบ 3 มิติ และทำงานร่วมกับเครื่องมอนิเตอร์ระบบประสาท IOM (Intraoperative Monitoring) ที่คอยทำหน้าที่เป็นตัวเฝ้าระวังขณะที่แพทย์ทำการผ่าตัด เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบประสาท นับเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มความมั่นใจให้การรักษามีความปลอดภัยมากขึ้น

 

รู้ลึก รู้จริง เรื่องโรคกระดูกสันหลังทุกประเภท

 

  • เด่น ด้วยการรักษาแบบองค์รวม โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งรักษาแบบผ่าตัดและรักษาแบบไม่ผ่าตัด
  • เน้น การรักษาโดยเลือกเทคนิคที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะรายเป็นสิ่งสำคัญ
  • มาก ด้วยประสบการณ์เชี่ยวชาญการรักษาโรคกระดูกสันหลังทุกรูปแบบ โดยทีมแพทย์สหสาขา
  • พร้อม เป็นศูนย์กลางข้อมูล ให้คำปรึกษาแนวทางการรักษาโรคกระดูกสันหลังและคอที่ทันสมัยและเหมาะสม

 

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์กระดูกสันหลัง
ชั้น 2 ฝั่งทิศใต้ (S1) อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
เวลาทำการ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 7.00 - 20.00 น. 
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2310 3000 หรือ โทร. 1719
อีเมล:
 [email protected]