Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

แพคเกจตรวจหาปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต

pog-stroke-package

 

โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพฤกษ์ หรืออัมพาต มีสาเหตุสำคัญ 2 ประการ คือ หลอดเลือดในสมองตีบ หรืออุดตัน (พบประมาณ 70%) และเลือดออกในสมอง (พบประมาณ 30%) โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของภาวะทุพพลภาพอันดับหนึ่ง การป้องกันโรคจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่า

"ปากเบี้ยว พูดลำบาก แขนขาอ่อนแรง ตาพร่ามัว อันตรายที่ไม่ควรมองข้ามโรคหลอดเลือดสมองตีบ..แตก..ตัน"

โรคหลอดเลือดสมอง อาจทำให้สูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจอย่างปัจจุบันทันด่วน ถ้าคุณเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้

ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ 

 • ความดันโลหิตสูง
 • เบาหวาน
 • ไขมันในเลือดสูง
 • โรคหัวใจ
 • มีพฤติกรรมบริโภคแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ น้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน

 

ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้

 • อายุ พบว่าโอกาสที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าทุก 10 ปี ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป
 • เพศ พบการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในเพศหญิง มากกว่าเพศชาย
 • ประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
 • ผู้ที่เคยมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อน

 

รายการตรวจสุขภาพเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

 ตรวจ Stop Stroke หาปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์อัมพาต
 
Stop Stroke
Package 4
 พบแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมระบบประสาท (Physical Examination by Neurologist)
 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC: Complete Blood Count)
 ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
 ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL: High Density Lipoproteins)
 ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL: Low Density Lipoproteins)
 ตรวจหาหลอดเลือดเสื่อม (CRP: Test to indicate health of arteries)
 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram EKG)
 ตรวจหลอดเลือดที่คอ (Carotid Duplex Ultrasound)
 การถ่ายภาพสมองและหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRA Brain)
 การตรวจหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง (TCD: Ultrasonography – Transcranial Doppler)

อัตราแพคเกจ (บาท)

21,000

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 2. ราคาแพคเกจดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้วันนี้ – 31 ธ.ค. 2562
 3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้ รวมถึงสิทธิพิเศษของบัตรชีวะวัฒนะ

 

เพราะโรคสมองป้องกันได้ หากรู้ทัน คุณใช้ชีวิตประจำวัน เสี่ยงกับโรคหลอดเลือดสมองแค่ไหน?

 • หลอดเลือดแดงสมองเสื่อม หรือตีบแข็ง (Atherosclerosis)
  ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ เกิดจากสิ่งแวดล้อม และการใช้ชีวิตที่ไม่ส่งเสริมให้มีสุขภาพดี
  เช่น สูบบุหรี่ รับประทานอาหารไขมันสูง ไม่ออกกำลังกาย หรือโรคที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายในหลอดเลือด ได้แก่ ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน
   
 • หลอดเลือดแดงสมองอุดตันจากลิ่มเลือด หรือชิ้นส่วนของไขมันที่หลุดหลอยมา
  ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ คือ การมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคของลิ้มหัวใจ หรือภาวะหัวใจโต ฯลฯ
   
 • หลอดเลือดแดงสมองแตก
  ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ คือ ภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้หรือไม่ดี
  “ทุก 2 มิลลิเมตรของความดันที่ลดลง.....จะลดโรคหลอดเลือดสมอง 15 %”

 

โรคหลอดเลือดสมอง รุนแรงแค่ไหน?

 • พบว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต วันละ 126 คน ชม.ละ 5.3 คน โดยเฉลี่ยส่วนใหญ่เสียชีวิตในช่วงอายุ 55 – 65 ปี

 

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาตสามารถป้องกันได้

 • โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของภาวะทุพพลภาพอันดับหนึ่ง การป้องกันโรคจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่า โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูง หรือมีคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ควรตรวจสุขภาพสมองเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองก่อนเกิดโรค
   

ตรวจหาความเสี่ยงการเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่
คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 1 ฝั่งทิศใต้ (S1) อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
โทร. 0 2310 3011 หรือ โทร.1719
อีเมล: info@bangkokhospital.com