Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

อบรมครรภ์คุณภาพ เตรียมพร้อมให้คุณแม่ก่อนคลอด

อบรมครรภ์คุณภาพ

 

พื่อให้ทราบถึงวิธีการปฎิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและพัฒนาการต่างๆ ของทารก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการคลอดบุตร 

ศูนย์สุขภาพสตรี รพ.กรุงเทพ ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 3 - 8 เดือน เข้าร่วมกิจกรรม "อบรมครรภ์คุณภาพ" เพื่อเตรียมความพร้อมในการคลอดบุตร การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องระหว่างตั้งครรภ์ เรียนรู้พัฒนาการของทารกในครรภ์ วิธีการแก้ไขหัวนมสั้น การให้นมบุตรที่ถูกวิธีและอาหารบำรุงน้ำนม กายบริหารคลายปวดหลัง เป็นต้น โดยทีมสูติ-นรีแพทย์ นักโภชนากร พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และนักกายภาพ

 

อบรมครรภ์คุณภาพ, เตรียมพร้อมให้คุณแม่ก่อนคลอด, คลอดบุตร

อายุครรภ์ 3 - 5 เดือน

 • สูติ-นรีแพทย์
  • การเปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะตั้งครรภ์ การเจริญเติบโตของทารกขณะอยู่ในครรภ์มารดา
  • อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์
  • การปฎิบัติตัวที่ถูกต้อง
 • นักโภชนาการ
  • การรับประทานอาหารอย่างไรให้ได้สัดส่วนขณะตั้งครรภ์
 • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ (Lactation Nurse)
  • การดูแลเต้านมระยะตั้งครรภ์
  • วิธีการแก้ไขหัวนมสั้นและการเตรียมให้นมบุตรที่ถูกต้อง
  • อิริยาบถที่ถูกต้องขณะตั้งครรภ์
 • นักกายภาพ
  • การฝึกกายบริหารที่เหมาะสมสำหรับคุณแม่
  • อิริยาบทที่ถูกต้องขณะตั้งครรภ์

 

อายุครรภ์ 6 - 8 เดือน

 • กุมารแพทย์
  • การกระตุ้นพัฒนาการของทารก
 • นักโภชนาการ
  • อาหารที่เหมาะสมสำหรับหญิงหลังคลอดบุตร, บำรุงน้ำนม
 • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ (Lactation Nurse)
  • การให้ลูกดูดนมอย่างถูกวิธี
  • ท่าในการให้นมลูก
  • วิธีการเตรียมตัวเมื่อแม่ต้องไปทำงานนอกบ้าน
 • นักกายภาพ
  • การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระยะรอคลอด
  • การฝึกลมหายใจ

อบรมครรภ์คุณภาพ, เตรียมพร้อมให้คุณแม่ก่อนคลอด, คลอดบุตร

 

โปรแกรมอบรมจัดวันอาทิตย์

สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุม อาคาร R ชั้น 7 
ลงทะเบียน เวลา 08.30 - 09.00 น. 
บรรยาย เวลา 09.00 - 13.00 น. 

สำหรับคุณแม่ที่ “ไม่ได้ฝากครรภ์” กับทางโรงพยาบาลกรุงเทพ (ฝากครรภ์ที่อื่น) มีค่าธรรมเนียมเข้าร่วมอบรม 500 บาท

*สนใจเข้าร่วมการอบรม “ครรภ์คุณภาพ” 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพ 
โทร. 02-310-3005 และ 02-755-1005
เวลา 08.00 – 16.00 น.

อบรมครรภ์คุณภาพ, เตรียมพร้อมให้คุณแม่ก่อนคลอด, คลอดบุตร