Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

รพ. กรุงเทพ มุ่งเน้นมาตรการลดการติดเชื้อ นำ “เฮลท์ตี้บอท” หุ่นยนต์อัจฉริยะ มาช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาด ภายในโรงพยาบาล

 

เฮลท์ตี้บอท หุ่นยนต์อัจฉริยะ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาด ภายในโรงพยาบาล

นพ. นิวัติ อินทรวิเชียร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดเผยว่า เนื่องในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เกิดขึ้น ทางโรงพยาบาลกรุงเทพ ได้นำนวัตกรรมทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้กับแนวทางการดูแล และให้บริการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โดยลดการติดต่อสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง ด้วย “หุ่นยนต์เฮลท์ตี้บอท”   ซึ่งจะทำหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยแทนบุคลากรโรงพยาบาล ในการส่งยาเวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม รวมถึงสิ่งของอื่นๆ ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่คัดแยก และควบคุมการติดเชื้อ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในสภาวะที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว 

โรงพยาบาลกรุงเทพ  และบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ หรือ เอ็นเฮลท์ ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนทางด้านการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ได้ร่วมกันต่อยอดเทคโนโลยีให้กับหุ่นยนต์เฮลท์ตี้บอท ซึ่งเดิมถูกใช้ในการทำหน้าที่ขนส่งยาให้แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล โดยพัฒนาระบบเทเลเมดิซีน เพิ่มความสามารถในการสื่อสารกับผู้ป่วยด้วยโปรแกรมสื่อสารพูดคุยผ่านจอมอนิเตอร์ที่ติดตั้งไว้บนตัวหุ่นยนต์ ซึ่งถูกควบคุมด้วยเครือข่ายสัญญานอินเตอร์เน็ต ช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนญาติของผู้ป่วย ได้ติดต่อสื่อสาร ผ่านจอมอนิเตอร์ คลายความกังวล  และเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ป่วยอุ่นใจตลอดการรักษา

ในด้านมาตรการการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงของโรงพยาบาล พญ.สมจินตนา เอี่ยมสรรพางค์ ผู้อำนวยการแผนกฉุกเฉินกรุงเทพ ให้ข้อมูลว่า ทุกจุดลงทะเบียน จะมีการคัดกรองผู้ป่วยทุกราย โดยสอบถามประวัติการเดินทาง อาการไข้ และอาการทางระบบทางเดินหายใจ เพื่อนำส่งผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงไปยังพื้นที่บริการที่จัดไว้โดยเฉพาะที่มีระบบควบคุมการไหลเวียนอากาศ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการวัดอุณหภูมิร่างกาย และตรวจประเมินตามมาตรฐานของกรมควบุคมโรค กรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อตามข้อบ่งชี้จะต้องส่งตรวจหาเชื้อไวรัสจากสารคัดหลั่ง โดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลระหว่างรอผลตรวจในพื้นที่แยกพิเศษ ซึ่งนอกจากการดูแลรักษาโดยบุคลากรการแพทย์แล้ว เราได้ใช้หุ่นยนต์เฮลท์ตี้บอทในการให้บริการอื่นๆ เพื่อลดการสัมผัสกับผู้ป่วยในขั้นตอนต่างๆ 

นอกจากนี้ ระบบไหลเวียนอากาศภายในโรงพยาบาลยังได้รับการควบคุม และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยเมื่อมาโรงพยาบาล

เฮลท์ตี้บอท หุ่นยนต์อัจฉริยะ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาด ภายในโรงพยาบาล