Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

เกร็ดความรู้
สุขภาพ

แบบคัดกรองปัญหาด้านความจำ

  ส่วนที่ 1 ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี หมายเหตุ 1. เพศหญิง       2. มีโรคความดันโลหิตสูง       3. มีโรคเบาหวาน       4. มีโรคไขมันในเลือดสูง       5. มีโรคหลอดเลือดสมอง       6. เคยได้รับอุบัติเหตุทางสมอง       7. มีประวัติโรคอัลไซเมอร์ในญาติสายตรง       8. (ถ้ามีประวัติโรคอัลไซเมอร์ในญาติสายตรง…