Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

เกร็ดความรู้
สุขภาพ

สร้างสุขใจ-กาย 'ผู้สูงอายุ' 'มงคลชีวิต' ทดแทนพระคุณ

13 เมษายน นอกจากเป็น "วันสงกรานต์" ยังเป็น "วันผู้สูงอายุ" อีกด้วย... ในวันนี้นอกจากการทำบุญตามวิถีชาวพุทธแล้วการรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ที่นับถือ โดยเฉพาะ "พระในบ้าน" ของลูก ๆ หลาน ๆ ก็เป็นกิจกรรมสำคัญที่ควรทำกัน...            สงกรานต์เป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่ทำให้ลูกหลานได้กลับคืนสู่บ้านเยี่ยมพ่อแม่…