Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

เกร็ดความรู้
สุขภาพ

คุณดื่มมากเกินไปแล้วหรือเปล่า? (แบบทดสอบ)

  ดื่มมาตรฐาน  เบียร์ 1 แก้ว (285 ม.ล.) มีแอลกอฮอล์ 5% หรือ ไวน์ 1 แก้วเล็ก (100 ม.ล.) มีแอลกอฮอล์  12% หรือ เหล้า 1 แก้ว (30 ม.ล.) มีแอลกอฮอล์  40% โปรดตอบคำถามต่อไปนี้ตามความเป็นจริง โดยทำเครื่องหมาย / หน้าคำตอบที่ตรงกับคุณมากที่สุด           1. คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยแค่ไหน…

แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต ที่ผ่านการรับรองจากกรมสุขภาพจิต

  แบบประเมินความเครียด (ST5) ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้นใหม่ ปี 2550 (15 ข้อ) เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย แบบสอบถาม General Health Questionnaire ฉบับภาษาไทย ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น…

อาการโรคซึมเศร้า

มีอาการ 5 อาการหรือมากกว่าต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์   อารมณ์ซึมเศร้าท้อแท้ สิ้นหวังโดยในเด็กและวัยรุ่นอาจเป็นอารมณ์หงุดหงิด ขาดความสนใจหรือความเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมต่างๆ เบื่ออาหารหรืออยากอาหารมากขึ้น นอนมากหรือนอนน้อยกว่าปกติ กระสับกระส่าย กระวนกระวายหรือเชื่องช้าลง…

วัดระดับความพร้อมในการเลิกเหล้าของคุณ

  หยุดเหล้า เราทำได้   วัดระดับความพร้อมในการเลิกเหล้าของคุณ มาเลิกดื่มเหล้ากันเถอะ นักดื่มจำนวนมากยอมรับว่าเคยพยายามลด เลิกดื่มแอลกอฮอล์แต่ล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จจนในที่สุดอาจล้มเลิกความพยายามที่จะเลิกดื่ม ข้อเท็จจริง จากการสำรวจประชากรไทยอายุ 15-60 ปี มีปัญหาการดื่มสุรามากถึง 5 ล้านคน (…

บันได 6 ขั้น เลิกดื่มเหล้ากันเถอะ

บันได 6 ขั้น เพื่อการดื่มให้น้อยลง         ถ้าคุณดื่มมากกว่าที่กำหนด และอยากจะลดปริมาณการดื่มลงให้อยู่ในปริมาณที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย  บันได 6 ขั้นต่อไปนี้ จะช่วยคุณได้   ขั้นที่ 1 หาเหตุผลที่จะดื่มให้น้อยลง         พิจารณาดูว่า ถ้าคุณดื่มให้น้อยลงแล้วจะเกิดผลดีอะไรขึ้นกับคุณบ้าง เช่น         -…