Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

เกร็ดความรู้
สุขภาพ

แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต ที่ผ่านการรับรองจากกรมสุขภาพจิต

  แบบประเมินความเครียด (ST5) ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้นใหม่ ปี 2550 (15 ข้อ) เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย แบบสอบถาม General Health Questionnaire ฉบับภาษาไทย ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น…

อาการโรคซึมเศร้า

มีอาการ 5 อาการหรือมากกว่าต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์   อารมณ์ซึมเศร้าท้อแท้ สิ้นหวังโดยในเด็กและวัยรุ่นอาจเป็นอารมณ์หงุดหงิด ขาดความสนใจหรือความเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมต่างๆ เบื่ออาหารหรืออยากอาหารมากขึ้น นอนมากหรือนอนน้อยกว่าปกติ กระสับกระส่าย กระวนกระวายหรือเชื่องช้าลง…

คุณดื่มมากเกินไปแล้วหรือเปล่า? (แบบทดสอบ)

  ดื่มมาตรฐาน  เบียร์ 1 แก้ว (285 ม.ล.) มีแอลกอฮอล์ 5% หรือ ไวน์ 1 แก้วเล็ก (100 ม.ล.) มีแอลกอฮอล์  12% หรือ เหล้า 1 แก้ว (30 ม.ล.) มีแอลกอฮอล์  40% โปรดตอบคำถามต่อไปนี้ตามความเป็นจริง โดยทำเครื่องหมาย / หน้าคำตอบที่ตรงกับคุณมากที่สุด           1. คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยแค่ไหน…

บันได 6 ขั้น เลิกดื่มเหล้ากันเถอะ

บันได 6 ขั้น เพื่อการดื่มให้น้อยลง         ถ้าคุณดื่มมากกว่าที่กำหนด และอยากจะลดปริมาณการดื่มลงให้อยู่ในปริมาณที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย  บันได 6 ขั้นต่อไปนี้ จะช่วยคุณได้   ขั้นที่ 1 หาเหตุผลที่จะดื่มให้น้อยลง         พิจารณาดูว่า ถ้าคุณดื่มให้น้อยลงแล้วจะเกิดผลดีอะไรขึ้นกับคุณบ้าง เช่น         -…

วัดระดับความพร้อมในการเลิกเหล้าของคุณ

  หยุดเหล้า เราทำได้   วัดระดับความพร้อมในการเลิกเหล้าของคุณ มาเลิกดื่มเหล้ากันเถอะ นักดื่มจำนวนมากยอมรับว่าเคยพยายามลด เลิกดื่มแอลกอฮอล์แต่ล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จจนในที่สุดอาจล้มเลิกความพยายามที่จะเลิกดื่ม ข้อเท็จจริง จากการสำรวจประชากรไทยอายุ 15-60 ปี มีปัญหาการดื่มสุรามากถึง 5 ล้านคน (…