Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ง่ายนิดเดียว ออกกำลังบริหาร "เข่า" ให้เข้มแข็ง

1

 

รู้หรือไม่?

 

ในประเทศมีอัตราการผ่าตัดข้อเข่าเทียม 25,000 รายต่อปี และ 2 เท่า ของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม เกิดการหกล้มง่ายกว่าผู้ที่ไม่มีโรคข้อเข่าเสื่อม

ง่ายนิดเดียว ออกกำลังบริหาร

 

*** ผู้ป่วยที่ข้อสะบ้าเสื่อม ไม่ควรบริหารข้อท่าที่ 1 นี้

3

*** หาถุงทรายผูกที่ข้อเท้า ช่วยเพิ่มความแข็งแรงยิ่งขึ้น

3