Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ, longevity, checkup

 

 

อะไรคือโปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ?

เป็นการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุแบบลงลึก โดยใช้ทีมสหสาขาในการประเมินสุขภาพแบบองค์รวม

 1. ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมผู้สูงอายุ (American Board Certified Geriatricians) ตรวจคัดกรองสุขภาพทั่วไปและโรคผู้สูงอายุ เช่น โรคความจำเสื่อม, เดินลำบาก, ปัสสาวะเล็ด, หกล้มบ่อย รวมไปถึงการตรวจการมองเห็น,การได้ยินและภาวะโภชนาการ
 2. เภสัชกรรีวิวการใช้ยาและอาหารเสริม เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยน ประเภทยาและขนาดยาที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ
 3. นักกายภาพบำบัดตรวจประเมินการเดินและการทรงตัว และให้คำแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสม
 4. นักโภชนาการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการเฉพาะบุคคล

 

ทำไมต้องมีโปรแกรมตรวจสุขภาพโดยเฉพาะเพื่อผู้สูงอายุ?

การดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนกว่าผู้ป่วยทั่วไป กว่าสองในสามของผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรังตั้งแต่สองโรคขึ้นไป ผู้สูงอายุมีการใช้ยาหลายชนิดซึ่งอาจนำไปสู่อาการไม่พึงประสงค์จากยา และยังมีบางส่วนที่มีปัญหาโรคผู้สูงอายุ เช่น สมองเสื่อม , เดินลำบาก แต่ผู้ป่วยมักเข้าใจผิดว่าเป็นการเสื่อมสภาพตามวัย ทั้งทั้งที่อาจจะรักษาให้หายขาดได้หรือบรรเทาอาการให้ดีขึ้นถ้าได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เพิ่งเริ่มมีอาการ นอกจากนี้ผู้ป่วยสูงอายุส่วนใหญ่มักจะพบแพทย์แต่แพทย์เฉพาะทางเพื่อรักษาโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง แต่ไม่ได้รับการตรวจร่างกายประจำปีและการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบ

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

จากข้อมูลงานวิจัยในต่างประเทศ โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น

 

ใครควรมาตรวจโปรแกรมผู้สูงอายุ?

ผู้ป่วยสูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปซึ่งมีโรคประจำตัวหลายโรค และเริ่มมีอาการของโรคผู้สูงอายุเช่น หลงลืมบ่อย, หกล้มบ่อย และมีปัญหาการเดินเหิน

 

การจะมาตรวจโปรแกรมผู้สูงอายุต้องทำอย่างไร?

ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยเก่าสามารถให้แพทย์ประจำที่ดูแลส่งตัวมายังศูนย์อายุรกรรมผู้สูงอายุเพื่อทำการนัดหมาย ในกรณีผู้ป่วยใหม่ให้ติดต่อลงทะเบียนทำนัดกับศูนย์อายุรกรรมก่อน

 

การเตรียมตัวในวันตรวจ

ผู้ป่วยทุกคนจะต้องนำขวดยาทั้งหมดรวมไปถึงอาหารเสริมที่ทานอยู่มาในวันตรวจ และผู้ป่วยควรจะมากับผู้ดูแลหรือคนในครอบครัว ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยใหม่ให้นำเวชระเบียนและข้อมูลการรักษาจากสถานพยาบาลเดิมมาด้วย

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงลึก สำหรับผู้สูงวัย(อายุ 60 ปีขึ้นไป)

Longevity Program

 • การตรวจร่างกายและให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพ โดยอายุรแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ (American Board Certified Geriatricians)

 • รายการการประเมินของ โปรแกรมตรวจสุขภาพ Longevity

 • การตรวจประเมินภาวะความทรงจำ Cognitive screening program

 • การตรวจประเมินการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน Activity of Daily Living Screening

 • การตรวจการคัดกรองสุขภาพ Health Maintenance Screening

 • การตรวจการได้ยิน Basic Hearing Screening

 • การประเมินการขับถ่าย Incontinence Screening

 • การประเมินการเดินและการทรงตัว และการให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกายที่เหมาะสม Gait and Balance Screening

 • การตรวจการมองเห็น Basic Eye Screening

 • การประเมินภาวะโภชนาการเฉพาะบุคคล โดยนักโภชนาการ Nutritional Assessment

 • การประเมินการใช้ยาและอาหารเสริม โดยเภสัชกร Medication Assessment by Pharmacist

 • การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และการวางแผนการดูแลสุขภาพในระยะยาว โดยทีมแพทย์สหสาขา Holistic Approach With Long Team Care Plan By Multidisciplinary Team

   

* กรุณานำยา, อาหารเสริมที่รับประทาน และประวัติการรักษาที่ผ่านมาในวันตรวจ

* กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนรับบริการ ที่ Longevity Center ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร.1719


สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ (Bangkok Longevity Center) โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลวัฒโนสถ
โทร. 0 2310 3755 หรือโทร. 1719 Fax. 0 2310 3335 
Email: [email protected]