Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปี

father-day-expo2019father-day-expo2019 father-day-expo2019 father-day-expo2019 father-day-expo2019 father-day-expo2019 father-day-expo2019 father-day-expo2019 father-day-expo2019

 

ชุดตรวจสุขภาพครอบคลุมทุกรายการตรวจ ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ ชุดตรวจสุขภาพหลักตามช่วงอายุ ตรวจสุขภาพหัวใจ ตรวจสุขภาพสมอง ตรวจภายใน ตรวจคัดกรองมะเร็ง ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ตรวจสุขภาพตา ฯลฯ เสริมสร้างความมั่นใจ  และมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรค ตามคุณภาพมาตรฐานสากล ด้วยชุดตรวจสุขภาพเพื่อคนที่คุณรัก

รายละเอียดเพิ่มเติม PDF File Download: Father Day 2019 | Gift for Dad Package

 

ในราคาเริ่มต้นที่ 3,780 - 24,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1719