Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
สินค้า โรงพยาบาล
ปิด

แพคเกจผ่าตัดศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า

ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีอาการ หรือความผิดปกติของข้อสะโพก ข้อเข่า หรือขาส่วนล่าง อาทิ โรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อสะบ้าเสื่อม โรคข้อสะโพกเสื่อม ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดครั้งแรก สบายใจทุกขั้นตอนรักษาด้วยโปรแกรมการรักษาที่ออกแบบเฉพาะบุคคลตั้งแต่ก่อน หลังผ่าตัด จนกระทั่งผู้ป่วยหายเป็นปกติ ดูแลผู้ป่วยครบทุกด้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

ลำดับ

รายการ

ระยะเวลาพักที่ รพ.
(คืน)

ราคา
(บาท)

1.
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 1 ข้าง
4
260,000
2.
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 2 ข้าง
5
450,000
3.
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 1 ข้าง
5
295,000
4.
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 2 ข้าง
5
478,000
5.
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 1 ข้าง (สำหรับการผ่าตัดข้อสะโพกเทียมข้างที่ 2)
5
259,700
6.
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 1 ข้าง (แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ)
5
295,000
7.
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 2 ข้าง (แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ)
5
478,000

 

เงื่อนไขในการรับบริการ
 

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ข้อเข่าเทียมเฉพาะการทำ TKR เท่านั้น ( รุ่นตามที่ระบุ ) ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ตามที่ระบุเท่านั้น
 2. ราคาดังกล่าวรวม หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ ,หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต, ห้องพักมาตราฐาน ( ตามจำนวนวันที่กำหนด ) ค่าบริการพยาบาล บริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ.(ตามที่กำหนด)
 3. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
 4. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทยเท่านั้น
 5. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

รายการที่โครงการประกันราคาไม่ครอบคลุม
 

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
 2. ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น ค่าการตรวจวิเคาระห์ทางห้องปฏิบัติการ หรือ อื่นๆถ้ามี
 4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตราฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อ จากเหตุผลอื่น ๆ ทางโรงพยาบาลจะ เรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด(ถ้ามี)
 5. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา

   

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1719


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ
ชั้น 1 (โซนโถงเปียโน) อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร. 0 2310 3731, 0 2310 3732 หรือ โทร. 1719
Email : info@bangkokhospital.com