Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

แพคเกจผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง | โรงพยาบาลกรุงเทพ

ลำดับ

รายการแพคเกจ

จำนวน (คืน)

ราคา (บาท)

1.
การผ่าตัดตกแต่งหนังตาบนหรือล่าง (Local Anesthesia)
OPD
45,000
2.
การผ่าตัดตกแต่งหนังตาบนหรือล่าง (General Anesthesia / IV Med)
OPD
70,000
3.
การผ่าตัดตกแต่งหนังตาบนและล่าง (Local Anesthesia)
OPD
75,000
4.
การผ่าตัดตกแต่งหนังตาบนและล่าง (General Anesthesia / IV Med)
OPD
96,500
5.
การผ่าตัดตกแต่งจมูก
1
156,000
6.
การผ่าตัดเสริมจมูก Local Anesthetics
OPD
34,500
7.
การผ่าตัดเสริมปลายจมูกโดยใช้กระดูกหู Local Anesthetics
OPD
58,500
8.
การผ่าตัดตกแต่งแก้ไขจมูก
1
196,000
9.
การผ่าตัดดึงหน้าและคอ
1
208,000
10.
การผ่าตัดดึงหน้าผาก
1
181,000
11.
การผ่าตัดเสริมทรวงอก
1
142,000
12.
การผ่าตัดเสริมทรวงอกรูปทรงหยดน้ำ
1
199,000
13.
การผ่าตัดตกแต่งยกกระชับเต้านมโดยใส่เต้านมเทียม
1
176,000
14.
การผ่าตัดลดขนาดเต้านม
1
214,000
15.
การผ่าตัดตกแต่งบริเวณหน้าท้อง
2
253,000
16.
การผ่าตัดดูดไขมันที่ท้องและรอบลำตัวโดยใช้เครื่องมือ vaser
1
145,000
17.
การผ่าตัดดูดไขมันบริเวณต้นขาและก้นด้วยเครื่องมือ vaser
1
141,000
18.
การผ่าตัดดูดไขมันบริเวณท้อง,เอว,ต้นขาและก้นด้วยเครื่องมือ vaser
1
220,000
19.
การผ่าตัดดูดไขมันที่รอบแขนโดยใช้เครื่องมือ vaser
1
122,000

 

เงื่อนไขในการรับบริการ:

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ.(ตามที่กำหนด)
 2. ราคาดังกล่าวรวมห้องพักมาตรฐาน ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด  ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด)
 3. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
 4. ราคาดังกล่าวรวมการตรวจติดตามอาการหลังการผ่าตัด 1 ครั้ง
 5. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat
 6. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563

 

รายการที่โครงการประกันราคาไม่ครอบคลุม

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
 2. ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
 4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตราฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อ จากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
 5. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา

 

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า


สอบถามข้อมูล ติดต่อ 
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลกรุงเทพ
โทรศัพท์ 02-310-3021 หรือ โทร. 1719
Email : [email protected]