Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

แพคเกจผ่าตัดศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ บริการให้คำปรึกษา รักษา และดูแลทุกปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อ รวมทั้งกล้ามเนื้อ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อดูแลคุณอย่างครบทุกด้าน ด้วยทางเลือกการรักษาทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

ลำดับ

รายการ

ระยะเวลานอนพักที่ รพ. (คืน)

ราคา (บาท)

1.
การผ่าตัดก้อนถุงน้ำบริเวณข้อมือ (1 ข้าง)
-
21,000
2.
ผ่าตัดรักษาโรคนิ้วล็อค (1 ข้าง)
-
21,000
3.
การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อซ่อมกระดูกอ่อนผิวข้อ และตัดกระดูกงอกในข้อเท้าหรือเย็บซ่อมเอ็นหุ้มข้อเท้า 
1
210,000
4.
การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อซ่อมกระดูกอ่อนผิวข้อ และตัดกระดูกงอกในข้อเท้า และเย็บซ่อมเอ็นหุ้มข้อเท้า
2
250,000

 

เงื่อนไขในการรับบริการ
 

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ตามที่ระบุเท่านั้น
 2. ราคาดังกล่าวรวม หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ ,หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต, ห้องพักมาตราฐาน ( ตามจำนวนวันที่กำหนด ) ค่าบริการพยาบาล บริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักรพ.(ตามที่กำหนด)
 3. ไม่รวมค่ายา อุปกรณ์กายภาพ เวชภัณฑ์สำหรับกลับบ้าน
 4. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat 
 5. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 ก.พ. - 31 ธ.ค. 2563

 

รายการที่แพคเกจผ่าตัดไม่ครอบคลุม
 

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
 2. ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)

 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย  ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรือ อื่นๆ ถ้ามี

 4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตราฐานที่กำหนดหรือ ในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อ จากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะ เรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด(ถ้ามี)

 5. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา
   

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพคเกจคลอดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
โทร. 0 2310 3000 หรือโทร. 1719
อีเมล: [email protected]