Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

แพคเกจผ่าตัดศูนย์จักษุ

eye

ลำดับ

รายการ

ระยะเวลานอนพักที่ รพ. (คืน)

 ราคา (บาท)

1.
 การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (1 ข้าง) กระจกตาต่างประเทศ
1
144,500
2.
 การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์มองระยะไกลอย่างเดียว (1 ข้าง)
OPD
63,000
3.
 การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์แก้สายตาเอียงธรรมดา มองไกลได้ (1 ข้าง)
OPD
96,500
4.
 การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์มองหลายระยะ (ใกล้ และไกล)(1 ข้าง)
OPD
110,000
5.
 การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์แก้สายตาเอียงพร้อมกับปรับภาพชัดได้หลายระยะ (1 ข้าง)
OPD
143,800
6.
 การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์มอง 3 ระยะ (ใกล้ กลาง ไกล) (1 ข้าง)
OPD
133,100
7.
 การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์แก้สายตาเอียงพร้อมกับปรับภาพมอง 3 ระยะ
OPD
155,000
8.
 การผ่าตัดต้อเนื้อ (1 ข้าง)
OPD
32,500
9.
 การผ่าตัดแก้ไขหนังตาเฉพาะส่วนบน หรือ ส่วนล่าง (2 ข้าง)
OPD
43,000
10.
 การผ่าตัดแก้ไขหนังตาส่วนบน และ ส่วนล่าง (2 ข้าง)
OPD
48,500
11.
 การผ่าตัดแก้ไขหนังตาเฉพาะส่วนบน หรือ ส่วนล่างด้วยเครื่องมือ CO2 LASER (2 ข้าง)
OPD
58,000
12.
 การผ่าตัดแก้ไขหนังตาส่วนบน และ ส่วนล่างด้วยเครื่องมือ CO2 LASER (2 ข้าง)
OPD
64,500
13.
 การผ่าตัดกล้ามเนื้อตา (1 ข้าง)
OPD
48,500
14.
 การผ่าตัดกล้ามเนื้อตา (2 ข้าง)
OPD
58,000
15.
 การผ่าตัดต้อหิน (1 ข้าง)
OPD
48,800
16.
 การผ่าตัดท่อน้ำตาแบบไร้แผลเป็นโดยการส่องกล้อง (1 ข้าง)
1
105,600
17.
 การผ่าตัดท่อน้ำตาแบบไร้แผลเป็นโดยการส่องกล้อง (2 ข้าง)
1
150,600
18.
 การผ่าตัดจอประสาทตา (1 ข้าง) (PPV with Endolaser)
OPD
164,300
19.
 การผ่าตัดจอประสาทตา (1 ข้าง) (Buckling and Encyclying)
1
198,500

 

เงื่อนไขการใช้บริการ:
 

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น

 2. ราคาดังกล่าวรวมอุปกรณ์พิเศษ เช่น เลนส์ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย (เฉพาะหัตถการที่กำหนด)

 3. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย

 4. ราคาดังกล่าวรวมการตรวจติดตามอาการหลังการผ่าตัด 1 ครั้ง

 5. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย
   
 6. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่  1 ก.พ. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

 

รายการที่ราคาแพคเกจไม่ครอบคลุม
 

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
 2. ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)

 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคาระห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

 4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา

 

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า


สอบถามข้อมูล ติดต่อ ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร. 0 2310 3007 และ 0 2755 1007 หรือ โทร. 1719
Email : [email protected]