Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ศูนย์จักษุ

ศูนย์จักษุ

ศูนย์ตาโรงพยาบาลกรุงเทพมีบริการให้คำปรึกษาและดูแลรักษาโรคทั่วไป วัดสายตาประกอบแว่น และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังนี้

 • โรคกระจกตาและผิวตา (ตาแห้ง)

 • โรคต้อหิน

 • โรคทางจอประสาทตา

 • จักษุวิทยาภูมิคุ้มกัน (ม่านตาอักเสบ)

 • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

 • โรคตาในเด็กและตาเข

 • ประสาทจักษุ (โรคทางตาที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท)

 • โรคตาต้อทุกชนิด

ศูนย์ตาโรงพยาบาลกรุงเทพ มีอุปกรณ์ตรวจตาครบวงจรและเครื่องเลเซอร์ ดังนี้

 • เครื่องวัดค่าสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ (Autorefraction and keratometer)

 • เครื่องวิเคราะห์เซลล์กระจกตาชั้นใน (Endothelial cell count)

 • เครื่องวัดความหนากระจกตา (Pachymeter)

 • เครื่องวัดความโค้งกระจกตาแบบละเอียด (Corneal topography)

 • เครื่องสแกนวิเคราะห์ลูกตาส่วนหน้า (Anterior segment optical coherence tomography)

 • เครื่องสแกนวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตา (Optical coherence tomography)

 • เครื่องตรวจลานสายตา (Computerized static perimetry)

 • เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบไม่ต้องขยายม่านตา (Nonmydriatic fundus photography)

 • เครื่องเลเซอร์ต้อหิน (Selective laser trabeculoplasty and Yag laser peripheral iridotomy)

 • เครื่องเลเซอร์เยื่อหุ้มเลนส์ (Yag laser capsulotomy)

 • เครื่องเลเซอร์จอประสาทตา (Argon laser panretinal photocoagulation)

 • เครื่องฉีดสีถ่ายภาพจอตาด้วย fluorescein และ indocyanine green

 • เครื่องเลเซอร์จอตาเพื่อรักษาโรคต่างๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา รอยฉีกขาดที่จอตา จุดภาพชัดบวมน้ำ

 • เครื่องเลเซอร์ photodynamic therapy สำหรับรักษาโรคจอตาเสื่อม จุดภาพชัดบวมน้ำ


สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพ

ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ

โทร.1719

อีเมล: [email protected]