ศ.เกียรติคุณ พญ. สุจิตรา ประสานสุข

 • ชำนาญพิเศษ:
 • หู คอ จมูก
 • เฉพาะทาง:
 • การได้ยิน การพูด การทรงตัว เสียงในหู
 • ความสนใจพิเศษ:
 • ระบบประสาทการได้ยิน, หูตึง, หูดับ, การได้ยินผิดปกติ, มีเสียงดังรบกวนในหู, ระบบประสาทการทรงตัว, เวียนศีรษะบ้านหมุน, เดินโคลงเคลง, ภาวะการเสียการทรงตัว, เด็กไม่พูด เด็กพูดช้า เด็กพูดไม่ชัด, โสตประสาท การได้ยิน การทรงตัว
 • เพศ:
 • หญิง
 • Status:
 • Full time
 • Facility:
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • Centers:

การศึกษา

  • 2552
  • Elected Fellow of Royal College of Surgeons, England
  • 2531
  • Training in Audiological Medicine, University of Toronto, Canada
  • 2526
  • Training in Audiological Medicine, University of Copenhagen, Denmark
  • 2517
  • วุฒิบัตรการฝึกอบรมสาขาระบบประสาทการได้ยิน House Ear Institute, Los Angeles
  • 2515
  • Diploma in Oto-rhino-laryngology, University of London, UK.
  • 2515
  • Thai Board of ORL Proficiency, Thai Medical Council
  • 2515
  • Training in Audiological Medicine, Nuffield Hearing Center London, UK.
  • 2512
  • Training in Neuro-Otology, University of Vienna, Austria
  • 2512
  • Diploma in Oto-rhino-laryngology, University of Vienna, Austria
  • 2512
  • Certificate of Microsurgery of The Ear, University of Vienna, Austria
  • 2507
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


ตารางออกตรวจ

 • จ.
 • 13:00 - 16:00
 • พ.
 • 09:00 - 12:00
 • พฤ.
 • 13:00 - 16:00
 • ศ.
 • 09:00 - 12:00
 • ส.
 • 14:00 - 16:00

Conditions Treated

 • หู คอ จมูก
  การให้การรักษาหูคอจมูกแบบครบวงจรที่โรงพยาบาลกรุงเทพ


02 310-3000,
หรือ 1719 (24 ช.ม.)