• ชำนาญพิเศษ:
 • อายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม (เบาหวาน)
 • เฉพาะทาง:
 • -
 • เพศ:
 • Status:
 • Part time
 • Facility:
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • Centers:

การศึกษา

  • 2543
  • Fellow in Endocrinology & Metabolism โรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2539
  • Fellowship in Clinical Nutrition & Biochemical Medicine โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2533
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2531
  • แพทย์ศาสต์บัณฑิต Perpetual Help College of Medicineฟิลิปปินส์


ตารางออกตรวจ

 • จ.
 • 09:00 - 12:00
 • อ.
 • 09:00 - 12:00
 • พ.
 • 09:00 - 12:00
 • พฤ.
 • 09:00 - 12:00
 • ศ.
 • 09:00 - 12:00

Conditions Treated


  02 310-3000,
  หรือ 1719 (24 ช.ม.)