ทพ. ปริย แก้วประดับ


การศึกษา

  • 2537
  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล


ตารางออกตรวจ

 • อา.
 • 14:00 - 20:00
 • อา.
 • 17:00 - 20:00

Conditions Treated

 • ทันตกรรม
  ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพและทีมทันตแพทย์ครอบคลุมทั้ง 12 สาขา


02 310-3000,
หรือ 1719 (24 ช.ม.)