นพ. ปิยศักดิ์ ทหราวานิช

 • ชำนาญพิเศษ:
 • ศัลยกรรมทั่วไป
 • เฉพาะทาง:
 • ศัลยกรรมเต้านม ศีรษะและคอ
 • เพศ:
 • ชาย
 • Status:
 • Full time
 • Facility:
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • Centers:
 • ศัลยกรรมเต้านม,

การศึกษา

  • 2011
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมเต้านม, ศีรษะและคอ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2005
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาตร์พระมงกุฏเกล้า
  • 1999
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล


ตารางออกตรวจ

 • อ.
 • 09:00 - 16:00
 • ศ.
 • 13:00 - 16:00

Conditions Treated


02 310-3000,
หรือ 1719 (24 ช.ม.)