นาวาอากาศเอก นพ. ทายาท บูรณกาล


การศึกษา

  • 2012
  • Membership in the North American Spine Society
  • 2008
  • Certificate in Full Endoscopic Surgery St. Anna Hospital Herne, Germany (5-6 ก.ย. 51)
  • 2001
  • Visiting Fellowship in Spinal Surgery UCLA Medical Center
  • 1999
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 1997
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การบิน สถาบันเวชศาสตร์การบิน
  • 1995
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  • 1989
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล


ตารางออกตรวจ

 • อา.
 • 09:00 - 12:00
 • จ.
 • 10:00 - 16:00
 • อ.
 • 10:00 - 16:00
 • ศ.
 • 14:00 - 17:00

Conditions Treated


02 310-3000,
หรือ 1719 (24 ช.ม.)