ผศ.นพ. วิรัช เจริญเอี่ยม

 • ชำนาญพิเศษ:
 • สูติ-นรีเวช
 • เฉพาะทาง:
 • มะเร็งทางนรีเวช
 • เพศ:
 • ชาย
 • Status:
 • Full time
 • Facility:
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • Centers:
 • มะเร็งทางนรีเวช,

การศึกษา

  • 2519
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มะเร็งวิทยานรีเวช University of Cincinnati College of Medicine, USA
  • 2512
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ตารางออกตรวจ

 • จ.
 • 08:00 - 16:00
 • อ.
 • 08:00 - 16:00
 • พ.
 • 08:00 - 16:00
 • พฤ.
 • 08:00 - 16:00
 • ศ.
 • 08:00 - 16:00

Conditions Treated


02 310-3000,
หรือ 1719 (24 ช.ม.)