Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ใครคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ?

ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ
 1. ใครคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ คือ แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมที่ผ่านการอบรมเพิ่มเติมเฉพาะด้านการดูแลรักษาผู้สูงอายุ ตัวอย่างก็เหมือนกับหมอโรคหัวใจก็เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมที่เรียนเพิ่มเติมด้านโรคหัวใจเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านโรคหัวใจโดยเฉพาะ

 2. ทำไมถึงต้องมีแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ?

  ในปัจจุบันคนมีมีอายุยืนยาวขึ้น ด้วยอายุที่มากขึ้นผู้สูงอายุจะมีโรคประจำตัวเรื้อรังหลายโรคซึ่งจะต้องรักษากับหมอเฉพาะทางหลายด้าน รวมไปถึงมีการใช้ยาหลายประเภท นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย เช่น เรื่องสายตาและการได้ยิน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจึงมีความซับซ้อน ดังนั้นผู้สูงอายุควรจะมีแพทย์ประจำที่มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาโรคผู้สูงอายุ ช่วยเป็นคนประสานการดูแลผู้ป่วยกับแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   

 3. การรักษากับแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุเป็นอย่างไร?

  การรักษากับแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุเป็นการรักษาแบบที่เราเรียกว่า องค์รวม เป็นการดูแลสุขภาพแบบภาพรวมไม่ได้มุ่งแต่รักษาแค่โรคใดโรคหนึ่ง โรคหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ เช่น โรคข้อเสื่อม สมองเสื่อม การรักษาไม่ใช่เพื่อหายขาดแต่เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราจะมีการตรวจประเมินโรคผู้สูงอายุเพื่อตรวจพบแต่เนิ่นๆ เช่น โรคความจำเสื่อมระยะต้น โรคปัสสาวะเล็ด นอกจากนี้ยังมีการประเมินเรื่องการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป มีการให้คำแนะนำเรื่องโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม วัคซีนอะไรที่ควรฉีดตามวัยและการตรวจคัดกรองมะเร็ง นอกจากเรื่องของการตรวจคัดกรองโรคแล้ว จะมีการประเมินการใช้ยาโดยเภสัชกร เพราะผู้สูงอายุมักจะใช้ยาหลายชนิดซึ่งบางชนิดยาที่ทานอาจมีปฏิกิริยาต่อกันหรือเป็นยาที่ไม่ควรใช้ในผู้สูงอายุ ทั้งนี้การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นอันตรายจนถึงชีวิตได้ ดูว่าอาหารเสริมประเภทไหนที่เหมาะสม ผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาด้านโภชนาการซึ่งตรงนี้เราจะมีการคัดกรองภาวะโภชนาการโดยนักโภชนาการเพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล


สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ (Bangkok Longevity Center) โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลวัฒโนสถ
โทร. 0 2310 3755 หรือโทร. 1719 Fax. 0 2310 3335 
Email: [email protected]