Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอด เจ็บน้อย ไร้รอยแผล

1

 

     การผ่าตัดมดลูกเป็นการผ่าตัดในสตรีที่พบมากเป็นอันดับแรก รองจากการผ่าตัดคลอด โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เข้ารับการรักษามักเกิดจากสาเหตุเนื้องอกมดลูกที่ในบางกรณีมีอาการเลือดประจำเดือนออกมาก ปวดท้องน้อย ซีด ปัสสาวะบ่อย อีกทั้งในกรณีเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ ซึ่งจะมีอาการคล้ายเนื้องอกมดลูก ทั้งหมดนี้รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างมากส่งผลให้ผู้ป่วยบางรายตัดสินใจผ่าตัดมดลูก

 

อาการของเนื้องอกมดลูก

อาการที่สามารถสังเกตได้ คือ

 • ประจำเดือนมากและปวดมากจนผิดปกติ
 • ประจำเดือนมาตรงรอบแต่มากขึ้นจนผิดสังเกต เช่น จาก 3 วันเป็น 5 วัน ฯลฯ
 • มีก้อนเลือดออกมาก
 • ปัสสาวะบ่อยมากหรือบางคนปัสสาวะไม่ออก
 • ท้องผูก เพราะเนื้องอกกดทับลำไส้ตรง
 • เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์
 • ปวดท้องน้อย

 

ตำแหน่งเนื้องอกมดลูก

ผู้หญิงส่วนใหญ่มักตรวจพบเนื้องอกมดลูกในช่วงอายุประมาณ 30-50 ปี  โดยตำแหน่งเนื้องอกที่พบแบ่งเป็น 4 ตำแหน่ง ได้แก่

 1. ในกล้ามเนื้อมดลูก
 2. ใต้เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อมดลูก (ผิวด้านนอกของมดลูก)
 3. ภายในโพรงมดลูก
 4. ปากมดลูก

ตำแหน่งเนื้องอกที่อันตรายที่สุดคือ ในโพรงมดลูก เพราะมีโอกาสทำให้เลือดออกมากได้ ส่วนเนื้องอกภายนอกมดลูกอันตรายน้อยที่สุด

 

2

การวินิจฉัย

ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดมดลูก แพทย์จะวินิจฉัยจาก

 • อาการที่รบกวนการใช้ชีวิตของผู้ป่วย เช่น เลือดออกมากจนซีดและต้องให้เลือดช่วย ฯลฯ
 • เนื้องอกมีอัตราการเติบโตเร็วผิดปกติ

 

วิธีการผ่าตัดมดลูก

การผ่าตัดมดลูกในปัจจุบันมีทั้งหมด 4 วิธี ได้แก่

 • การผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอด (Vaginal Hysterectomy) เจ็บน้อย ไม่มีแผล
 • การผ่าตัดมดลูกผ่านการส่องกล้องช่องท้อง (Laparoscopic Hysterectomy) เจ็บแผลน้อย มีแผลเล็กๆ บริเวณหน้าท้องประมาณ 3-4 แผล ขึ้นอยู่กับขนาดเลนส์ที่ใช้ผ่าตัด
 • การผ่าตัดมดลูกผ่านทางหน้าท้องแบบแผลเล็ก (Minilaparotomy Hysterectomy) แผลจากการเปิดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 6 เซนติเมตร
 • การผ่าตัดมดลูกผ่านทางหน้าท้อง (Abdominal Hysterectomy) แผลจะค่อนข้างใหญ่

 

3 

ผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอด (Vaginal Hysterectomy)

    การผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอด (Vaginal Hysterectomy) เป็นการผ่าตัดเอามดลูกออกจากร่างกายโดยไม่มีแผลภายนอกร่างกาย นับเป็นเทคโนโลยีการผ่าตัดที่ช่วยให้ผู้ป่วยเจ็บน้อยและไม่ต้องกังวลกับรอยแผลเป็น

        

การพิจารณาผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอด  

การพิจารณาผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอดในกรณีที่ไม่ใช่มะเร็ง ประกอบด้วย

 • ความปลอดภัย (Safety) กระบวนการและอุปกรณ์ผ่าตัดต้องปลอดภัยได้มาตรฐาน
 • การบาดเจ็บ (Invasiveness) การผ่าตัดที่ผู้ป่วยบาดเจ็บน้อย พักฟื้นในโรงพยาบาลไม่นาน
 • ค่าใช้จ่าย (Price) ราคากับการรักษา
 • ความสวยงาม (Cosmetic) ปราศจากรอยแผล

           

ข้อดีของการผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอด  

 • เจ็บน้อย การผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอดมีแผลเดียว คนไข้จึงเจ็บน้อยลงเมื่อเทียบกับการผ่าตัดส่องกล้องแบบหลายแผล
 • ไร้รอยแผล แผลจะอยู่ในสะดือแผลเดียว หลังผ่าประมาณ 5 สัปดาห์ แผลจะหายสนิทและแทบมองไม่เห็นรอยแผล
 • ฟื้นตัวไว พักฟื้นประมาณ 1-3 วัน แล้วกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
 • ปลอดภัยสูง ทุกขั้นตอนมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลใกล้ชิด โดยเฉพาะการตรวจก่อนผ่าตัดอย่างละเอียดตามมาตรฐานการตรวจภายในภายใต้ยาระงับความรู้สึก (EUA-Examination Under Anesthesia) ช่วยให้แพทย์ได้ข้อมูลของผู้ป่วยอย่างละเอียดก่อนทำการผ่าตัด

    จากงานวิจัยของ Cochrane Collaboration องค์กรที่ทำการศึกษาทางการแพทย์ ซึ่งข้อมูลน่าเชื่อถือเป็นอันดับ 1 ข้อมูลล่าสุดปี 2015 พบว่า การผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอดให้ผลดีกว่าในทุกตัวชี้วัดและมีข้อแนะนำให้เลือกวิธีนี้เป็นอันดับแรกในการพิจารณาผ่าตัดมดลูกในกรณีที่ไม่ใช่มะเร็ง

 

ข้อจำกัดของการผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอด  

 • ผู้ป่วยมีขนาดมดลูกใหญ่เกิน 1,500 กรัม
 • ผู้ป่วยผ่านการผ่าตัดหลายครั้งหรือมีพังผืดหนาในอุ้งเชิงกราน
 • ผู้ป่วยเป็นมะเร็งรังไข่หรือมะเร็งมดลูกหรือปากมดลูก
 • ขณะทำการผ่าตัดแพทย์ไม่สามารถเข้าถึงเส้นเลือดที่มาเลี้ยงมดลูกได้
 • ทักษะและความชำนาญของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดคือหัวใจสำคัญที่ช่วยให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอาการบาดเจ็บน้อยและความสวยงามของแผล

           

ผ่าแล้วจะเป็นได้อีกไหม

    สำหรับการผ่าตัดมดลูกเมื่อผ่าแล้วจะไม่กลับมาเป็นอีก แต่ถ้าผ่าตัดเอาแค่เนื้องอกออก (เก็บมดลูกไว้) มีการศึกษาพบว่าภายใน 5 ปี มีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ 30% และผู้ที่มีเนื้องอกหลายๆ ก้อนมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำมากกว่าผู้ที่พบเพียงก้อนเดียว แต่ผู้ที่กลับมาเป็นซ้ำแล้วต้องมาผ่าตัดมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น

 

ข้อมูล : นายแพทย์กิตติ ตู้จินดา สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช


ปรึกษาปัญหาสุขภาพสตรีทุกช่วงวัยที่
ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร 0 2310 3005 หรือ 0 2755 1005  โทร 1719