Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี

 

image

ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี?

     คุณอาจคิดไม่ถึงว่า "ปัจจัยเสี่ยง" ในการเกิดโรคอยู่ใกล้ตัวคุณนิดเดียว แม้ว่าปัจจัยหลักที่ทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ที่โภชนาการที่ดี การดำเนินชีวิตที่เหมาะสม การหลีกเลี่ยงอบายมุข และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำเรื่องเหล่านี้ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อเนื่องตลอดอายุขัย

     ดังนั้น การตรวจสุขภาพ เพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย  ค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะลุกลาม เรื้อรังจนแสดงอาการ จนแสดงอาการและส่งสัญญาณเตือนเจ้าของร่างกายให้ดูแลรักษา และการได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จะช่วยลดปัญหา ที่จะนำไปสู่การสูญเสีย ทั้งทางด้านสุขอนามัย และทางด้านเศรษฐกิจ !!

     นายแพทย์อัครพันธ์ สุรวิลาศ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า “โดยปกติ หากไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย เราทุกคนควรได้รับ การตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง โดยรายละเอียดของการตรวจจะแตกต่างกันไป ในแต่ละช่วงอายุ และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ โดยพิจารณาจากประวัติของการใช้ชีวิตประจำวัน ประวัติการเจ็บป่วยที่ผ่านมา ประวัติบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะโรคที่มีความชัดเจน ในเรื่องของการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่อาจจะเป็นปัจจัยการเกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น การความเครียด การสูบบุหรี่ เป็นต้น“

     “โดยที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ ได้รวบรวมการตรวจสุขภาพ และงานส่งเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ มารวมกัน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และเน้นการให้บริการที่เป็นเสมือน เพื่อนนำทางส่วนตัวด้านสุขภาพ เพราะแต่ละคน... เสี่ยงต่างกัน... นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมแนะนำเพื่อให้ผู้มารับบริการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจดูแลสุขภาพตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยได้เตรียมโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่คัดสรรเฉพาะ ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะระบบ พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยอันทันสมัย ด้วยบริการฉับไว รับผลตรวจเบื้องต้นได้ในวันเดียว”

     การตรวจร่างกาย เริ่มต้นจากการศึกษา วิเคราะห์และแยกแยะปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคของแต่ละคนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการดำเนินชีวิต เช่น พฤติกรรมการบริโภค ความเครียดจากการทำงาน การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ นอนไม่หลับ ฯลฯ ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคคล้ายกันในครอบครัว จากนั้นทางศูนย์จะนำข้อมูลทั้งหมด มาคัดสรรโปรแกรมการตรวจร่างกายเฉพาะของแต่ละบุคคลขึ้นมา เพื่อความเหมาะสมอันเนื่องมาจากต้นเหตุของความเสี่ยงด้านต่างๆ

     การตรวจร่างกายเบื้องต้น จะทำการตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร และตรวจร่างกาย โดยแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรม ตรวจหาดรรชนีมวลกาย ตรวจความผิดปกติของเม็ดเลือด วัดระดับน้ำตาลและไขมันคอเรสเตอรอล เพื่อดูความเสี่ยงสาเหตุของโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์และอัมพาตในอนาคต ตรวจการทำงานของตับไต ตรวจวัดมวลกระดูก และตรวจกรดยูริคจากเลือด เพื่อตรวจหาโรคไขข้ออักเสบ ตรวจเอกซเรย์ปอด เป็นต้น

     ทั้งนี้ยังสามารถตรวจร่างกายในเฉพาะส่วนหรือเฉพาะโรคได้ อาทิ ตรวจหาความเสี่ยงของมะเร็งในเพศชายและเพศหญิง ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจากการเจาะเลือด ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในตับและลำไส้ สำหรับคุณผู้หญิง จะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการตรวจภายใน Thinprep และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยใช้เครื่องเอกซเรย์มะเร็งเต้านม Digital Mammogram นอกจากนี้ ในผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง ควรตรวจภาวะความเสี่ยงของโรคหัวใจ เพื่อดูสมรรถภาพของสุขภาพหัวใจให้ห่างไกลจากโรคหัวใจ ซึ่งเป็นโรคในอันดับต้นๆ ที่คนไทยเป็นกัน

     จุดเด่นนอกจากการตรวจด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพแล้ว การที่แพทย์ให้เวลาคนไข้ในการพูดคุยอธิบายผลตรวจอย่างละเอียดและเข้าใจ เป็นความสำคัญที่ทางศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพเน้นมอบให้แด่ผู้รับบริการเข้าใจถึงภาพรวมสุขภาพ ผลตรวจที่ได้ และคำแนะนำที่เหมาะสมถ้าพบความผิดปกติ และการดูแลสุขภาพอย่างไรให้สุขภาพดีกว่าเดิม

     "วันนี้ คุณมีนัดกับตัวคุณเองแล้วหรือยัง!! เสียเวลาสักนิดเพื่อตรวจสุขภาพ เพียงปีละครั้ง เพื่อดูแลสุขภาพของคุณเองให้แข็งแรง ยืนยาว ทั้งสุขภาพกายและใจ เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราในอนาคต.."

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00-16.00 น. 
โทร 0 2310 3100 หรือ โทร 1719
Fax: +66 (0) 2310 3284
Email: info@bangkokhospital.com