Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

Super vision มองเห็นมากกว่าที่เคยเห็น

Super vision มองเห็นมากกว่าที่เคยเห็น

 

ความสามารถในการมองเห็นของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป สำหรับผู้ที่มีค่าสายตาผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง การแก้ปัญหาสายตาให้กลับมาคมชัดมีหลายวิธี แต่วิธีที่ได้ผลและเพิ่มโอกาสคืนความคมชัดได้แบบ Super Vision คือ การทำเลสิก โดยเฉพาะเทคโนโลยีเลสิกไร้ใบมีดแผลเล็ก ReLEx (Refractive Lenticule Extraction) Smile รบกวนกระจกตาน้อย และอีกวิธีที่แก้ปัญหาสายตาผิดปกติโดยที่ไม่ต้องกังวลกับปัญหาตาแห้งหรือตาอักเสบ ไม่ทำร้ายกระจกตา คือ การใส่เลนส์เสริม ICL (Implantable Collamer Lens) ทั้งสองวิธีนี้ช่วยให้การมองเห็นกลับมาคมชัดในทุกมุมมอง

 

20/20 กับ Super Vision  

ความสามารถในการมองเห็น (Visual Acuity) จำเป็นต้องได้รับการวัดระดับด้วยเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยวิธีที่นิยมใช้คือ แผ่นทดสอบระดับสายตา (Snellen Chart) ที่มีตัวเลขกำกับระดับสายตา (VA) สีดำบนพื้นสีขาว โดยแถวบนสุดตัวเลขจะมีขนาดใหญ่ที่สุดและค่อย ๆ ลดขนาดลงมาในแถวถัดไป มีทั้งหมด 7 แถวในระยะฟุต ได้แก่ 20/200, 20/100, 20/70, 20/50, 20/40, 20/30 และ 20/20 โดยตัวเลขแรกจะไม่เปลี่ยนแปลง คือระยะห่างจากแผ่นทดสอบระดับสายตาที่ระยะ 20 ฟุต หรือ 6 เมตร ส่วนตัวเลขหลัง คือ ระดับความสามารถที่คนปกติอ่านตัวเลขตามมาตรฐานของ Snellen Chart ได้ครบ  ซึ่งวิธีการคือให้ปิดตาทีละข้างแล้วใช้ตาอีกข้างอ่านตัวเลขจากแถวบนมาแถวล่าง ขณะไม่สวมแว่นตาหรือคอนเแทคเลนส์ เช่น หากอ่านได้ค่า 20/200 หมายความว่า ในขณะที่คนสายตาปกติอ่านตัวเลขได้ แม้จะอยู่ห่างจากแผ่นชาร์ต 200 ฟุต แต่ผู้เข้ารับการตรวจสายตา มองเห็นไม่ชัด ต้องยืนเข้ามาใกล้มากถึงระยะ 20 ฟุต จึงจะอ่านตัวเลขแนวเดียวกันได้

ส่วนค่าสายตาระดับ 20/20 เป็นระดับความสามารถในการมองเห็นที่ดีเทียบเท่ากับสายตาคนปกติ ซึ่งในผู้ที่มีสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ค่าสายตาจะแย่กว่านี้ แต่การทำเลสิกและการใส่เลนส์เสริม ICL ช่วยแก้ไขระดับการมองเห็นให้อยู่ในระดับ 20/20 หรือดีกว่า 20/20 เช่น 20/15 หมายความว่า คนปกติเห็นที่ระยะ 15 ฟุต แต่คนที่มี Super Vision สามารถมองเห็นได้ที่ 20 ฟุต จึงเรียกว่า Super Vision ดีกว่าที่เคยมองเห็นได้

 

Super vision มองเห็นมากกว่าที่เคยเห็น

 

LASIK & ICL คมชัดระดับ HD

ในผู้ที่มีค่าสายตาผิดปกติ การกลับมามองเห็นได้ชัดเจนช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งการทำเลสิกและการใส่เลนส์เสริม ICL ไม่เพียงช่วยให้เห็นชัดในระดับปกติ แต่ยังเพิ่มโอกาสในการมองเห็นแบบ Super Vision

จากข้อมูลในวารสารจักษุนานาชาติ International Journal of Ophthalmology ปี 2016 เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการทำ
เลสิกไร้ใบมีดแผลเล็ก ReLEx (Refractive Lenticule Extraction) Smile พบว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีในผู้ที่มีสายตาสั้นและสายตาเอียง แม้หลังผ่าตัดอาจพบภาวะตาแห้งบ้าง

(REF: https://www.researchgate.net/publication/298714980_Visual_and_refractive_outcomes_with_ReLEx_SMILE_in_600_eyes)

สำหรับการใส่เลนส์เสริม ICL นั้น ข้อมูลจากงานวิจัยทางการแพทย์ (Biomedical Research) ปี 2016 ที่ปรากฏใน Allied Academies เว็บไซต์ที่เผยแพร่งานวิจัยทั่วโลกในหัวข้อ เลนส์เสริม ICL กับปัญหาค่าสายตาสั้นมาก การประเมินคุณภาพการมองเห็นหลังจากใส่เลนส์เสริม ระบุว่า หลังจากใส่เลนส์เสริม ICL เข้าไปในดวงตา คนไข้ที่มีปัญหาค่าสายตาสั้นมากมีพัฒนาการด้านความคมชัดของการมองเห็น (Visual Acuity) ที่มากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ และหลังจากการใส่เลนส์เสริม ICL เป็นเวลา 6 เดือน คนไข้ที่มีปัญหาค่าสายตาสั้นมากมีพัฒนาการด้านความคมชัดของการมองเห็น (Visual Acuity) และค่าความเบี่ยงเบนของการมองเห็น (Wavefront Abberrations) ที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น การใส่เลนส์เสริมช่วยเปิดโอกาสในการทำกิจกรรมในชีวิตมากขึ้นและทำให้ชีวิตเปลี่ยนไป

(REF: https://www.alliedacademies.org/articles/implantable-collamer-lens-for-high-myopia-assessment-of-visual-quality-after-implantation.html)

 

อย่างไรก็ตามหากมีปัญหาสายตาผิดปกติควรเข้ามาพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและประเมินการรักษาอย่างถูกวิธี กับโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มีความพร้อมของอุปกรณ์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ กลับมามองเห็นได้อย่างคมชัดอีกครั้ง เปลี่ยนโลกใบเดิมให้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิม

 

ข้อมูล : พญ.ฐิดานันท์ รัตนธรรม

จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการใส่เลนส์เสริม ICL (Implantable Contact Lens) โรงพยาบาลกรุงเทพ


สอบถามเพิ่มเติม 

ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพ

โทร 0 2310 3307 หรือ โทร 1719