Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

สมาร์ทไลฟ์ นวัตกรรม..คอมพิวเตอร์ฝังรากฟันเทียม

img

เมื่อจำเป็นต้องถอนฟันแล้วไม่อยากใส่ฟันปลอม เพราะรู้สึกไม่มั่นใจ กลัวเสียบุคลิก จะมีวิธีใดบ้างที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้

          ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมรากฟันเทียม ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ บอกว่า เมื่อผู้ป่วยได้รับการถอนฟัน และต้องได้รับการใส่ฟันทดแทน ที่บางคนอาจไม่มั่นใจ เพราะกลัวว่าจะหลุดบ้าง กลัวเสียบุคลิกบ้าง สิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพราะปัจจุบันมีวิธีการที่จะช่วยลดความไม่มั่นใจ และทำให้ผู้ป่วยที่สูญเสียฟันสามารถกลับมาใช้งานฟันซี่นั้นได้เป็นปกติอีกครั้ง ด้วยการใส่หรือฝังรากฟันเทียม

img

"รากฟันเทียม" คืออะไร

          คุณหมอชัชชัย บอกว่า รากฟันเทียมเป็นวัสดุอาจเป็นไทเทเนียมหรือเซรามิก ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาแทนรากฟัน โดยทำให้มีลักษณะคล้ายสกรูใส่เข้าไปในขากรรไกร เพื่อเป็นหลักยึดครอบฟันสะพานฟัน หรือฟันปลอมถอดได้ทั้งปากเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป

          "จุดประสงค์ของรากฟันเทียมจริงๆทำขึ้นเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยใช้รากฟันเทียมยึดครอบฟันหรือสะพานฟันให้เป็นฟันที่ติดแน่นในปาก หรือใช้ยึดฟันปลอมถอดได้ ช่วยให้ฟันปลอมถอดได้มีการยึดที่แน่นขึ้น ไม่หลวมหลุดง่าย" คุณหมอชัชชัยบอกและว่า สำหรับการรักษาด้วยการใส่รากฟันเทียมนี้ จะใช้เวลาในการรักษาประมาณ 3-6 เดือน โดยระยะเวลาและจำนวนครั้งในการมารับการรักษาขึ้นกับปัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณและคุณภาพของกระดูกขากรรไกร จำนวนฟันที่ต้องการทำรากฟันเทียม เป็นต้น

          ในการทำรากฟันเทียมเพื่อรักษาฟันที่สูญเสียไป ขั้นตอนที่ทันตแพทย์ใส่รากฟันเทียมในตำแหน่งที่เหมาะสมนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก วิธีการที่ใช้โดยทั่วไปคือการพิมพ์ปากผู้ป่วยและนำภาพถ่ายรังสีมาประกอบการวางแผนในการกำหนดตำแหน่งของรากฟันเทียม ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ และความชำนาญของทันตแพทย์เป็นหลัก

img

          คุณหมอชัชชัย บอกว่า ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้การใส่รากฟันเทียมมีความแม่นยำมากขึ้น เรียกว่า Computer Guided Implant Surgery ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการนำภาพถ่ายรังสี และภาพถ่ายในช่องปาก หรือภาพถ่ายของแบบพิมพ์ฟัน มาช่วยกำหนดตำแหน่งของรากฟันเทียม ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถเห็นรายละเอียดของจุดที่ต้องการฝังรากฟันเทียมได้ครบถ้วน สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น ทำให้ทันตแพทย์สามารถกำหนดตำแหน่งรากฟันเทียมได้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และถ่ายทอดตำแหน่งนั้นจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ สู่ตำแหน่งของรากฟันเทียมจริงๆในช่องปากได้แม่นยำยิ่งขึ้น

          ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมรากฟันเทียม ศูนย์ทันตกรรม รพ.กรุงเทพ บอกว่า Computer Guided Implant Surgery เป็นกระบวนการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับเทคโนโลยีทางภาพถ่ายรังสีแบบ 3 มิติ (Cone-BeamCT) ช่วยในการวางแผนและกำหนดตำแหน่งรากฟันเทียม โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้จะช่วยนำภาพถ่ายช่องปากหรือภาพถ่ายของแบบพิมพ์ฟันมาประกอบเข้ากับภาพถ่ายรังสีแบบ 3 มิติ ทำให้เห็นความสัมพันธ์ของกระดูกตำแหน่งของฟัน และอวัยวะสำคัญอื่นๆ เช่น เส้นประสาท ไซนัสแบบเสมือนจริง จะช่วยให้เลือกขนาดรากฟันเทียมและกำหนดตำแหน่งได้เหมาะสม สอดคล้องกับตำแหน่งฟันที่จะใส่ทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

img

          สำหรับขั้นตอนของ Computer Guided Implant Surgery จะเริ่มจากตรวจสภาพช่องปากว่ามีความเหมาะสมกับการทำรากฟันเทียมหรือไม่ โดยการถ่ายภาพรังสีแบบ 3 มิติ และเริ่มวางแผนการรักษา โดยเลือกขนาด จำนวน ความยาวราก ฟันที่เหมาะสม ดูปัจจัยอื่นร่วม เช่น ปริมาณกระดูกคนไข้ฟันคู่สบ จำนวนฟันที่หายไป และแจ้งแผนการรักษาให้คนไข้ทราบ ส่วนใหญ่แล้วการฝังรากฟันเทียม ตามตำแหน่งที่เหมาะสมตามที่วางแผนไว้ต้องรอให้กระดูกของคนไข้ยึดติดกับรากฟันเทียมให้แน่นหนาก่อน ประมาณ 2-6 เดือน

          "ในการฝังรากฟันเทียม หลังจากทันตแพทย์ได้เห็นสภาพในช่องปากอย่างละเอียดแล้ว ก็จะทำการฝังรากฟันเทียม โดยใช้อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งรากฟันเทียมเข้าช่วย ซึ่งจะทำให้สามารถลดระยะเวลาการผ่าตัดลงไปได้มาก" คุณหมอชัชชัยบอกและว่า หลังจากฝังรากฟันเทียมประมาณ 2-3 เดือน ทันตแพทย์จะเริ่มขั้นตอนการทำครอบฟันหรือฟันปลอมบนรากฟันเทียม ซึ่งจะต้องพิจารณาคุณภาพและปริมาณของกระดูกและเริ่มกระบวนการทำครอบฟันหรือสะพานฟัน ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ถึง 1 เดือน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของผู้ป่วยในแต่ละการรักษา

          ข้อดีของ Computer Guided Implant Surgery ที่สำคัญที่สุดคือ ทำให้ทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษารากฟันเทียมได้ตรงจุด ลดระยะเวลาในการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม เพราะตำแหน่งถูกกำหนดมาแล้วทำให้สามารถทำได้รวดเร็วขึ้น ลดความผิดพลาดของตำแหน่งรากฟันเทียม รับทราบข้อมูลสำคัญในการวางแผนได้อย่างเหมาะสมผู้ป่วยบางรายที่สภาพกระดูกแข็งแรง มีปริมาณกระดูกที่เหมาะสม สามารถใส่รากฟันเทียมได้ทันที หรือภายใน 1 สัปดาห์หลังฝังรากฟันเทียม นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยเรื่อง maintenance ดูแลหลังจากครอบฟัน คือหลังจากที่ใส่ครอบฟันแล้ว คนไข้อาจเกิดจากการเคี้ยว หรืออุบัติเหตุอื่นๆแล้วครอบฟันแตกหรือหลุด ทันตแพทย์สามารถดูไฟล์ที่เก็บในคอมพิวเตอร์และผลิตครอบฟันอันใหม่ขึ้นมาได้โดยที่คนไข้ไม่ต้องกลับเก็บข้อมูลทำเรื่องครอบฟันใหม่ทำให้คนไข้สะดวก และประหยัดเวลามากขึ้น

          นอกจากนี้ การทำรากฟันเทียมจะให้ความสวยงาม เสมือนธรรมชาติ เพราะสามารถกำหนดขนาดฟันที่เหมาะสมได้ อย่างไรก็ตาม หลังฝังรากฟันเทียมแล้ว คุณหมอชัชชัย ย้ำว่า ผู้ป่วยยังคงต้องดูแลฟันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแปรงฟันให้สะอาด ใช้ไหมขัดฟันทุกครั้ง หลีกเลี่ยงอาหารที่แข็งเกินไป เช่น กระดูกอ่อน และมาพบทันตแพทย์ตามเวลาที่กำหนดทุก 3 หรือ 6 เดือน

 

img

ที่มา: ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ

วัน-เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.                        
เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น.

โทร 0 2755 1335 หรือ โทร 1719

อีเมล [email protected]