Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

แบบคัดกรองปัญหาด้านความจำ

photo

 

ส่วนที่ 1

ใช่/มี

ไม่ใช่/ไม่มี

หมายเหตุ

1. เพศหญิง      
2. มีโรคความดันโลหิตสูง      
3. มีโรคเบาหวาน      
4. มีโรคไขมันในเลือดสูง      
5. มีโรคหลอดเลือดสมอง      
6. เคยได้รับอุบัติเหตุทางสมอง      
7. มีประวัติโรคอัลไซเมอร์ในญาติสายตรง      
8. (ถ้ามีประวัติโรคอัลไซเมอร์ในญาติสายตรง) มีอาการขณะอายุ      
9. ไม่ได้ทำงานแล้ว      
10. เป็นมังสวิรัติ/ไม่ทานเนื้อสัตว์      
11. มีโรคไทรอยด์      
12. มีอาการโรคพาร์กินสัน      

ส่วนที่ 2 มีอาการเหล่านี้หรือไม่

ใช่/มี

ไม่ใช่/ไม่มี

หมายเหตุ

1. หลงลืม หาสิ่งของไม่เจอ      
2. อาการถามซ้ำๆ จนน่ารำคาญ      
3. หลงทางที่คุ้นเคย      
4. ลืมนัดหมายสำคัญหรือลืมเหตุการณ์สำคัญที่พึ่งเกิด      
5. มีปัญหาด้านการวางแผน      
6. มีปัญหาการเข้าสังคม      
7. มีปัญหาในการเรียกชื่อสิง่ของหรือบุคคล      
8. อาการหลงลืมส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต      
9. การตัดสินใจบกพร่อง      
10. ใช้ยานอนหลับ      
11. มีปัญหาในการนอนหลับ      
12. มีปัญหาพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง      

กรณีตอบว่า ใช่/มี ในส่วนที่ 1 อย่างน้อย 1 ข้อ และตอบว่า ใช่/มี ในส่วนที่ 2 อย่างน้อย 1 ข้อ ควรปรึกษาแพทย์  

 


ปรึกษาปัญหาด้านความจำ สมองเสื่อม อัลไซเมอร์ 
คลินิคความจำ ศูนย์สมองและระบบประสาท
ชั้น 1 และ 2 ฝั่งทิศเหนือ (N1) อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
โทร. 0 2310 3011 หรือ โทร 1719 แฟกซ์ 0 2310 3012
Email: info@bangkokhospital.com


บทความที่เกี่ยวข้อง