Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการฉีดยาภูมิแพ้

photo

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการฉีดยาภูมิแพ้

  1. งด ฉีดยาภูมิแพ้ เมื่อท่านมีอาการไม่สบาย เจ็บป่วย หรืออ่อนเพลีย ดังต่อไปนี้ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย ลมพิษ ปวดท้อง ท้องเสีย หรือ อดนอน เป็นต้น
  2. ก่อนและหลัง ฉีดยาภูมิแพ้ 2 ชั่วโมง ห้ามออกกำลังกายอย่างหนักหักโหม
  3. ในระหว่างการฉีดยาภูมิแพ้นั้น หากท่านได้รับยาลดความดันโลหิต ชนิดBeta blocker กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยทุกครั้ง
  4. หลังฉีดยาภูมิแพ้ ควรนั่งรอดูอาการอย่างน้อย 30 นาที (อาการแพ้รุนแรงส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นช่วงนี้)
  5. กรุณามาฉีดยาในวันที่มีแพทย์ออกตรวจ ซึ่งควรมาก่อนเวลาปิดทำการอย่างน้อย 30 นาที
  6. ในวันมาฉีดยาฯ ควรพกยาแก้แพ้ของท่านติดตัวมาด้วยทุกครั้ง

หมายเหตุ :-

  1. ข้อ1-2 เนื่องจากจะเป็นการกระตุ้นให้แพ้ยาเพิ่มมากขึ้น

  2. ข้อ3 เนื่องจากหากมีการแพ้ยารุนแรง ยาช่วยชีวิตจะไม่เกิดผล ดังนั้นแพทย์จะพิจารณาปรับขนาดยาฉีดฯให้เหมาะสมสำหรับท่าน

  3. ข้อ4 อาการแพ้รุนแรง คือ น้ำตาไหล คันมือคันเท้า ไอถี่ แน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวก ลมพิษขึ้น

 

 


ศูนย์โรคภูมิแพ้ และหอบหืด

เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.

โทร. 1719

 

ทั้งนี้หากวันฉีดยาฯต้องถูกเลื่อนออกไปด้วยสาเหตุใดก็ตาม ท่านสามารถมาฉีดยาต่อได้ทันทีที่หายป่วย หรือสะดวก