Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
สินค้า โรงพยาบาล
ปิด

จอตาลอกหลุด

photo

จอตาลอกหลุด นับว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางตา เป็นภาวะที่จอตาด้านหลังลูกตา (Neurosensory Retina) ซึ่งมีหน้าที่รับภาพและแปลเป็นสัญญาณประสาท ได้หลุดออกมาจากตำแหน่งปกติ ทำให้ขาดออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยง ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ปกติ หากปล่อยไว้โดยไม่รักษาจะทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร

 

อาการของจอตาลอกหลุด
 

 • มองเห้นจุดดำหรือฝุ่นเป็นเส้น ลอยไปมา บริเวณด้านหน้า
 • มองเห็นแสงไฟ คล้ายฟ้าแลบ ในตาข้างเดียว หรือทั้งสองข้าง
 • มองเห็นภาพด้านข้างลดลง
 • รู้สึกเหมือนมีม่านหมอกมาบดบังการมองเห็น

 

สาเหตุของจอประสารทตาลอก
 

 • เกิดจากการดึงรั้งของน้ำวุ้นตา
 • ได้รับบาดเจ็บ หรือกระทบกระแทก
 • การติดเชื้อ
 • เบาหวานขึ้นจอประสารทตา

 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดจอตาลอกหลุด
 

 • อายุ พบมากขึ้นเมื่ออายุมากกว่า 50ปี
 • เคยมีจอตาลอกหลุดข้างใดข้างหนึ่งมาก่อน
 • มีประวัติครอบครัวเป็นจอตาลอกหลุด
 • สายตาสั้นมาก
 • เคยได้รับการผ่าตัดตา เคยประสบอุบัติเหตุที่ตา หรือเคยมีการอักเสบติดเชื้อบริเวณตามาก่อน

 

การวินิจฉัย
 

 • การตรวจจอตา โดยแพทย์จะใช้ Ophthalmoscope เพื่อส่องเข้าไปดูด้านหลังของลูกตา เพื่อตรวจดูว่ามี รู การฉีกขาด หรือหลุดลอกของจอตา
 • การใช้อัลตราซาวด์ ( Ophthalmic Ultrasound) มาช่วยตรวจในบางรายที่มีเลือดออก หรือไม่สามารถมองเห็นเรตินาได้โดยใช้เครื่องมือตรวจปกติ

 

การรักษาจอตาลอกหลุด
 

 • การใช้เลเซอร์ในการรักษา( Photocoagulation) โดยใช้แสงเลเซอร์ก่อให้เกิดความร้อนบริเวณที่จอตามีการฉีกขาด ทำให้เกิดแผลเป็น เชื่อมจอตาไว้ให้ติดกับผนังตาด้านหลัง หลังจากเลเซอร์จะทำให้เกิดจุดดำอย่างถาวร การมองเห็นจะลดลงทันที แต่การสูญเสียการมองเห็นจะไม่รุนแรงเหมือนที่เกิดขึ้นเองจากจอตาลอกหลุดที่ไม่ได้รับการรรักษา
 • การใช้ความเย็นจี้บริเวณที่มีการฉีกขาดของจอตา(Cryopexy) เพื่อช่วยให้จอตาติดกับผนังตาด้านหลัง