Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

เตรียมพร้อมเจ้าตัวเล็ก สุขภาพฟันดี พัฒนาการเด่น

ฟันดี, สุขภาพฟัน, พัฒนาการเด็ก

 

 

เพราะเด็กต้องการการดูแลที่ใกล้ชิดเพื่อความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ พัฒนาการ และพฤติกรรม เตรียมพร้อมเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะสุขภาพฟันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพยังช่วยให้มีสุขภาพฟันดีไปอีกนาน

 

รู้จักพัฒนาการเด็ก 

เด็กมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละระยะเป็นลักษณะเฉพาะ ขบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านวุฒิภาวะ (Maturity) ของอวัยวะระบบต่างๆ และตัวบุคคล ทำให้เพิ่มความสามารถของบุคคลในการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำสิ่งที่ยากและซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ ตลอดจนการเพิ่มทักษะและความสามารถในการปรับตัวในภาวะใหม่ของบุคคล 

พัฒนาการของเด็ก แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

 1. พัฒนาการด้านร่างกาย การบังคับกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น ชอบปีนป่ายเตะบอล สามารถขี่จักรยานสามล้อได้ 
 2. พัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กสามารถที่จะใช้สัญลักษณ์แทนวัตถุและสถานที่ได้ มีทักษะการใช้ภาษาอธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้ สามารถที่จะอธิบายประสบการณ์ของตนได้  โดยเด็กในวัยนี้สามารถที่จะวาดภาพพจน์ในใจได้ รวมถึงการใช้ความคิดหรือสร้างจินตนาการและการประดิษฐ์ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของเด็กในวัยนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณครูส่งเสริมให้เด็กใช้การคิดประดิษฐ์ในการเล่าเรื่องหรือการวาดภาพ ก็จะช่วยพัฒนาการด้านนี้ของเด็กได้มากยิ่งขึ้น 
 3. พัฒนาการด้านอารมณ์ เด็กในวัยนี้เริ่มมีลักษณะอารมณ์แบบผู้ใหญ่ คือ โกรธ อิจฉา กังวล ก้าวร้าว พอใจ เป็นต้น  
 4. พัฒนาการด้านสังคม เด็กจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น อาบน้ำ แต่งตัว ใส่รองเท้าเอง บอกเวลาขับถ่าย เข้าห้องน้ำเองและทำความสะอาดหลังขับถ่ายเองได้ ทั้งนี้ เด็กเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตัว เพื่อให้สังคมยอมรับ ทำตัวให้เข้ากลุ่มได้ 

 

สุขภาพฟันเด็ก, ทันตกรรมเด็ก, ฟันดี

พัฒนาการเด็กวัย 1 - 4 ปี

พัฒนาการเด็กวัย 1 - 4 ปี ได้แก่ 

 • วัย 1 ปี เริ่มพูดเป็นคำที่มีความหมาย เช่น พ่อ แม่ เลียนเสียง ท่าทางและเสียงพูดได้ 
 • วัย 1 ปี 3 เดือน ชี้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามคำบอก ดื่มน้ำจากถ้วย 
 • วัย 1 ปี 6 เดือน เริ่มเดินได้คล่อง รู้จักขอ และทำตามคำสั่งง่าย ๆ ได้ 
 • วัย 1 ปี 8 เดือน พูดแสดงความต้องการ พูด 2-3 คำติดต่อกัน เริ่มพูดโต้ตอบ 
 • วัย 2 ปี สามารถเรียกชื่อสิ่งต่าง ๆ และคนที่คุ้นเคย ตักอาหารกินเอง 
 • วัย 2 ปี 6 เดือน ซักถาม พูดคำคล้องจอง เลียนแบบท่าทาง หัดแปรงฟัน 
 • วัย 3 ปี จะบอกชื่อและเพศตนเองได้ รู้จักให้และรับ รู้จักรอ 
 • วัย 4 ปี เริ่มซักถามคำว่า “ทำไม” สามารถล้างหน้า แปรงฟันเองได้ บอกขนาด ใหญ่ เล็ก ยาว-สั้น และเล่นรวมกับคนอื่นโดยรอตามลำดับก่อนหลังได้

 

หน้าที่ฟันน้ำนม

สิ่งที่ควรทำควบคู่ไปพร้อม ๆ กับพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ คือ สุขภาพของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพฟัน หน้าที่ของฟันน้ำนม คือ

 • ใช้เพื่อบดเคี้ยวอาหาร 
 • ให้ความสวยงาม 
 • ให้ความมั่นใจให้กับเด็ก 
 • สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็น 
 • ช่วยในการออกเสียงที่ไพเราะ 
 • ช่วยเก็บที่ให้กับฟันแท้ที่จะขึ้นมาในวันข้างหน้า 

 

ดูแลฟันเจ้าตัวน้อย

ในช่วงวัยเด็กเล็กที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย พร้อม ๆ กับการเจริญเติบโตของฟันและขากรรไกร ควรมีการกระตุ้นพัฒนาการของลูกน้อยไปด้วยกัน แยกเวลาทานนมและเวลานอนออกจากกัน เพราะเด็กมีโอกาสฟันผุมากขึ้นหากปล่อยให้เด็กดูดนมหลับคาอกหรือหลับคาขวดหรือตื่นขึ้นมาดื่มนมในเวลากลางคืน ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องดื่มรสหวานใส่ขวดนม หรือใช้นมปรุงแต่งรส น้ำหวาน น้ำผลไม้ เพราะจะทำให้ฟันผุลุกลามอย่างรวดเร็ว  

โดยฟันน้ำนมซี่แรกจะขึ้นเมื่อเด็กอายุราว 6 - 7 เดือน เด็กแต่ละคนมีฟันซี่แรกอาจขึ้นเร็วหรือช้าต่างกัน บางคนมีฟันซี่แรกอาจจะขึ้นตั้งแต่ 3 เดือน หรือบางคนฟันซี่แรกอาจขึ้นหลังจากอายุครบ 1 ขวบปีไปแล้ว แต่ไม่พบบ่อยนัก การขึ้นของฟันน้ำนมมักจะเริ่มจากฟันหน้าล่างแล้วขึ้นไปที่ฟันหน้าบน ทยอยขึ้นจนมีฟันน้ำนมครบ 20 ซี่ เมื่ออายุประมาณ 2 ขวบครึ่งถึง 3 ขวบ ในช่วง 1 - 4 ปี จึงเป็นช่วงสำคัญในการวางรากฐานสุขภาพช่องปากที่ดีสำหรับลูกน้อย เริ่มต้นการรักษาสุขภาพช่องปากตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นโดยแนะนำให้มีการทำความสะอาดฟันและช่องปากร่วมกับการพบทันตแพทย์สำหรับเด็กตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นหรือไม่เกิน 6 เดือนหลังฟันซี่แรกขึ้น 

 

สุขภาพฟันเด็ก, ทันตกรรมเด็ก, ฟันดี

ป้องกันฟันผุเจ้าตัวเล็ก

โรคฟันผุเป็นโรคติดเชื้อที่พบได้ง่ายที่สุด มักเกิดจากเชื้อโรคกลุ่ม Strep Mutans ซึ่งมีการใช้น้ำตาลแล้วผลิตเป็นกรด ทำให้เกิดมีการสูญเสียแร่ธาตุของโครงสร้างฟัน เชื้อโรคกลุ่มใหญ่นี้พบได้ทั้งในช่องปากตั้งแต่ฟันยังไม่ขึ้นและส่งต่อได้จากแม่ ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกน้อย แต่สามารถป้องกันได้หากผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากทันตแพทย์ โดยแนะนำให้

 • พบทันตแพทย์ครั้งแรกเมื่อเด็กมีอายุครบ 1 ขวบ โดยทันตแพทย์จะทำการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุของเด็ก พิจารณาการใช้ฟลูออไรด์ที่เหมาะสม ในการให้ฟลูออไรด์เสริมตามความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ ทันตแพทย์จะสอนวิธีทำความสะอาดช่องปากและฟัน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถได้ฝึกปฏิบัติจริงในเด็ก แนะนำการใช้เลือกใช้แปรงสีฟันและยาสีฟันที่เหมาะสม 
 • ในเด็กเล็กแนะนำให้ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ในปริมาณน้อยไม่เกิน 1 เม็ดข้าวสารแล้วใช้ผ้าสะอาดช่วยเช็ดฟองออกเพื่อป้องกันการกลืนยาสีฟันในเด็ก 
 • รับประทานอาหารระหว่างมื้อ ไม่ควรเกิน 2 ครั้งต่อวัน หลีกเลี่ยงการให้ขนมกรุบกรอบ ขนมถุง ลูกอม เยลลี่ น้ำหวาน น้ำอัดลม 
 • ฝึกรับประทานอาหารให้เป็นเวลา 
 • ประเมินว่าเด็กมีนิสัย ติดจุกนมปลอม ดูดนิ้ว เม้มหรือกัดริมฝีปาก กัดเล็บหรือไม่ ถ้ามีควรเข้ารับการปรึกษาจากทันตแพทย์เพื่อแนะนำการปรับเปลี่ยนนิสัยดังกล่าว 

 

การตรวจฟันครั้งแรกก็เหมือนกับการพาลูกไปฉีดวัคซีน และดูพัฒนาการ การเจริญเติบโตของลูกน้อยกับกุมารแพทย์  โดยทันตแพทย์จะให้คำปรึกษาแนะนำผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ในการดูแลสุขภาพช่องปากเป็นรายบุคคล เพื่อให้ลูกน้อยมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง ให้ฟันสวยยิ้มใสตลอดอายุการใช้งานของฟัน 

 

ข้อมูล : 

ทพญ.ดาราวรรณ หอมรสสุคนธ์ ทันตแพทย์เด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพ

นพ.พรเทพ สวนดอก กุมารแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ


 

สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร. 0 2310 3006, 0 2755 1006 หรือ โทร. 1719
Email: [email protected]  

หรือสอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ
วัน-เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-20.00 น.  เสาร์-อาทิตย์ 08.00-17.00 น.
โทร. 0 2755 1335 หรือ โทร. 1719
Email: [email protected] 

 


ข้อมูลเพิ่มเติม
http://thailand4.com/food/2018-12-04/8d28657697828ead2bd2111bdcdf310b/
https://www.thaipr.net/health/906188
https://www.ryt9.com/s/prg/2924431
http://www.newswit.com/food/2018-12-04/8d28657697828ead2bd2111bdcdf310b/
http://www.thewaynews.com/เตรียมสุขภาพเด็กให้แข็.html
https://mgronline.com/qol/detail/9610000122073