Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

กินผิด ชีวิตติดเบาหวาน

photo

พูดถึงโรคเบาหวานใคร ๆ ก็รู้จัก และรู้กันดีว่า โรคเบาหวานเป็นโรคที่พบได้ทั่วโลก และมีอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยทุกปี
เมื่อเป็นเบาหวานระยะหนึ่งแล้วจะเริ่มมีโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา เช่น โรคทางระบบประสาท โรคเกี่ยวกับตา โรคหัวใจ และโรคไต เป็นต้น ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง ดังนั้นการป้องกันโรคเบาหวานด้วยการตรวจค้นหาภาวะ Pre Diabetes จะเป็นหนทางที่ลดการเกิดโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อน การป้องกันโรคน่าจะเป็นหนทางที่ป้องกันโรคแทรกซ้อนได้ดีกว่าการรักษา ผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงเช่นกัน
 
อะไรที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

 1. น้ำตาลหลังอดอาหาร (FPG) อยู่ระหว่าง 100-125 mg/dl

 2. ค่าน้ำตาลหลังจากดื่มน้ำตาล 75 กรัมที่ 2 ชั่วโมงอยู่ระหว่าง (OGTT) 140-199 mg/dl

 3. ค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1C) อยู่ระหว่าง 7-6.4%

ทำไมถึงต้องป้องกันโรคเบาหวาน

 1. การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกโรครวมทั้งโรคเบาหวานหากไม่เป็นเบาหวานจะลดภาระทั้งตัวเอง ครอบครัว และประเทศ

 2. พบว่าผู้ที่มีน้ำตาลอยู่ระหว่าง 100-125 มก.% จะมีโอกาสเป็นเบาหวานสูงมาก

 3. การตรวจค้นหาภาวะ Pre Diabetes จะช่วยบ่งชี้การเป็นเบาหวานในอนาคตซึ่งสะดวกและค่าใช้จ่ายไม่แพง ได้แก่ การตรวจน้ำตาลในเลือดการตรวจค่าน้ำตาลเฉลี่ย และการตรวจความทนทานต่อน้ำตาล (Oral Glucose Tolerance Test)

 4. การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ไม่อดอาหารทานอาหารครบ 3 มื้อให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง 20-30 นาที 5 วัน/สัปดาห์ หากดูแลตัวเองได้ดี ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานก็จะลดลงถึงร้อยละ 58 (Reference Pre Diabetes Prevention Program 2002)

ใครที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน

 • อายุมากกว่า 45 ปี

 • อายุน้อยกว่า 45 ปี

 • ผู้ที่มีญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน

 • ความดันโลหิตสูง

 • เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

 • ไม่ออกกำลังกาย

 • รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา หรือทานอาหารหวาน หรืออาหาร Fast Food

 • ไขมันในเลือดสูง

 • โรคอ้วนหรือมี BMI ≥ 25 Kg/m2

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพ 
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 7.00 – 17.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 7.00 – 16.00 น.
โทร 0 2755 1129, 0 2755 1130 โทรสาร 0 2755 1697 
Email: BHQdm@bangkokhospital.com