Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

Power of Women ผู้หญิงสตรองได้ทุกวัย

Power of Women, ผู้หญิงสตรอง

 

ปัญหาสุขภาพของผู้หญิงในแต่ละช่วงวัยแตกต่างกัน ทั้งวัยรุ่น วัยทำงาน วัยผู้ใหญ่ วัยชรา เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต การเปลี่ยนแปลงและความเสื่อมของร่างกายที่เกิดขึ้นตามวัย โดยเฉพาะช่วงวัยที่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ยิ่งต้องใส่ใจดูแลและเรียนรู้ที่จะรับมือกับปัญหาสุขภาพอย่างถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพดีแข็งแรงได้ทุกวัน 

 

1. ก่อนแต่งงานต้องตรวจเช็ก

การตรวจเช็กสุขภาพของผู้หญิงก่อนแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากต้องการมีบุตรแล้วพบว่าเป็นถุงน้ำรังไข่ โดยเฉพาะถุงน้ำช็อกโกแลต โรคติดเชื้อในรังไข่ ท่อนำไข่อักเสบ แล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีอาจส่งผลให้ท่อนำไข่อุดตัน ทำให้เกิดปัญหามีบุตรยาก จึงควรพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อทำการดูแลรักษาทันที โดยการวินิจฉัยโรคจากการตรวจภายใน หรือตรวจอัลตราซาวนด์ การรักษาตามอาการและความรุนแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก (MIS Laparoscopic Surgery) เป็นวิธีทันสมัย เจ็บน้อย แผลเล็ก ลดโอกาสเกิดพังผืด ฟื้นตัวเร็ว เตรียมพร้อมคุณแม่และเพิ่มโอกาสในการมีบุตร 

Link: แพคเกจ LOVE IS MORE เพราะรัก...จึงอยากเห็นคนรักมีสุขภาพดี

 

2. คลอดเจ้าตัวน้อยอย่างมั่นใจ

การฝากครรภ์มีความสำคัญกับคุณแม่ตั้งครรภ์อย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้คุณแม่ทราบถึงวิธีการดูแลตัวเองที่ถูกวิธีระหว่างตั้งครรภ์หรืออาหารที่คุณแม่ควรรับประทานแล้ว ก็ยังช่วยเฝ้าระวังสุขภาพของทารกในครรภ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการตรวจหาคุณแม่ที่มีครรภ์เสี่ยงสูง (High - Risk Pregnancy) เช่น เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ธาลัสซีเมีย ทำนายการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ความดันโลหิตสูงในคุณแม่ตั้งครรภ์ เป็นต้น สำหรับการตรวจความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ สูติ - นรีแพทย์จะทำการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อประเมินความผิดปกติและการเจริญเติบโตของทารกช่วงอายุครรภ์ 16 - 20 สัปดาห์ อายุครรภ์ 32 - 34 สัปดาห์ และประเมินขนาดทารก หากคุณแม่ตั้งครรภ์ทราบถึงความผิดปกติได้เร็วย่อมช่วยให้ดูแลทารกได้ตั้งแต่ก่อนคลอด ระหว่างตั้งครรภ์ และหลังคลอด เพื่อสุขภาพของคุณแม่และคุณลูกที่สมบูรณ์แข็งแรง

Link: แพคเกจคลอด

 

3. รับมือให้ทันเมื่อเกิดวิกฤติกับทารก

ปัญหาทารกแรกเกิดวิกฤติ ได้แก่ ทารกคลอดก่อนกำหนด อายุครรภ์คุณแม่น้อยกว่า 37 สัปดาห์หรือมากกว่าอายุครรภ์ 42 สัปดาห์ ทารกน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัมหรือมากกว่า 4,000 กรัม ทารกมีน้ำหนักผิดปกติเมื่อเทียบกับอายุครรภ์ ทารกเกิดความผิดปกติระหว่างคลอด ทารกพิการแต่กำเนิด เป็นต้น จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลโดยกุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิดของหน่วยดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ เพราะนอกจากรักษาได้ทันท่วงที ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น การนำอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการดูแลรักษา อาทิ ตู้อบ เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด เป็นต้น ช่วยให้ทารกมีสุขภาพที่แข็งแรงเติบโตมีพัฒนาการที่ดีสมวัยในอนาคต

Link: ทารกแรกเกิดวิกฤติ ทุกนาทีมีความหมายกับชีวิต

 

Power of Woman, ผู้หญิงสตรอง

4. พัฒนาการเด็กพ่อแม่อย่าละเลย

พัฒนาการเด็กคือเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ต้องหมั่นสังเกตและใส่ใจ เพราะเด็กแต่ละคนมีตัวตนที่แตกต่างกัน หากพ่อแม่สามารถสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม เด็กย่อมมีพัฒนาการที่เป็นเลิศทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ ทักษะทางสังคม การแก้ไขปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ซึ่งวัยเด็กสำคัญมาก เด็กมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละระยะเป็นลักษณะเฉพาะ สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านวุฒิภาวะ (Maturity) ของอวัยวะระบบต่าง ๆ และตัวบุคคล ทำให้เพิ่มความสามารถของบุคคลในการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำสิ่งที่ยากและซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ ตลอดจนเพิ่มทักษะและความสามารถในการปรับตัวในภาวะใหม่ ดังนั้นพ่อแม่ควรใส่ใจเด็กตั้งแต่เริ่มต้น

Link บทความ CHECKLIST ลูกคุณมีพัฒนาการสมวัยหรือเปล่า

 

5. ใส่ใจฟื้นฟูดูแลจุดซ่อนเร้น

ผู้หญิงเมื่ออายุมากขึ้นอาจมีปัญหาภายในมาเยี่ยมเยือน ไม่ว่าจะเป็น ช่องคลอดแห้ง ช่องคลอดหลวม ปัสสาวะเล็ด แคม ที่ดำ คล้ำ และหย่อนยาน หรือบางคู่อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ เช่น เจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์ อาการดังกล่าวนี้สามารถรักษาได้  ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเลเซอร์ฟื้นฟูจุดซ่อนเร้นที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวและผลัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกไป เพิ่มความยืดหยุ่น ปรับความสมดุลให้กับผนังช่องคลอด ช่วยผลิตสารคัดหลั่งเพิ่มขึ้น ทำให้ช่องคลอดชุ่มชื้น ลดความเจ็บและการติดเชื้อ ทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิต

...............................................................

 

POWER OF GENERATION

เสริมสร้างศักยภาพทุกช่วงวัยให้คุณใช้ชีวิตได้เต็มที่เต็มพลัง

 


ติดต่อสอบถาม

โรงพยาบาลกรุงเทพ 

โทร. 1719

E-mail : info@bangkokhospital.com