Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

โรคกระดูกพรุน เสี่ยงต่อการกระดูกหักง่าย

img

กระดูกของคนเรามักจะเสื่อมสภาพลงเมื่ออายุมากขึ้น รวมทั้งการมีพฤติกรรมในชีวิตประจำวันแบบผิด ๆ จะเป็นตัวเร่งช่วยให้กระดูกเสื่อมเร็วขึ้น โรคกระดูกพรุนเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อย เมื่อ กระดูกพรุน หมายถึง ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดน้อยลง และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระดูกไปในทางที่เสื่อมสภาพมากขึ้น ซึ่งมีผลทำให้กระดูกไม่สามารถรับน้ำหนักหรือรับแรงกดดันที่มีกระทำตามปกติได้ ทำให้เกิดอาการกระดูกหักง่ายกว่าปกติ พบบ่อยบริเวณกระดูกสันหลัง สะโพก และข้อมือ รวมทั้งสามารถเกิดขึ้นได้ในกระดูกส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดของร่างกายด้วย จึงควรให้ความสำคัญในการตรวจวินิจฉัย และรักษาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อป้องกันการเกิดกระดูกหักและภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลกรุงเทพพร้อมให้การตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนและผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระดูกหักง่าย ถึงแม้ว่าจะมีกระดูกหักขึ้นแล้ว ก็ยังต้องให้การรักาษา เพื่อป้องกันกระดูกที่ตำแหน่งอื่น ๆ ไม่ให้หักง่ายด้วย เรามมีทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อปรับการรักษาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

 

บริการของเรา 
 

 • ตรวจประเมินความเสี่ยงต่ออัตราการเกิดกระดูกหัก
 • ตรวจมวลกระดูก เพื่อให้การวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน และวางแผนการรักษา
 • การตรวจแยกโรค ระหว่างโรคกระดูกพรุนปฐมภูมิ กับโรคกระดุกพรุนทุติยภูมิ
 • ให้การรักษาภาวะกระดูกพรุน ทั้งในผู้ที่ยังไม่มีกระดูกหักและผู้ที่มีกระดูกหักแล้ว แบบบูรณาการ

 

โปรแกรมการรักษา (Procedure) 
 

กรณียังไม่มีกระดูกหัก

 1. การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน
 2.   การตรวจวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนโดยเครื่อง DXA
 3. การตรวจประเมินอัตราการสลายกระดูกและการสร้างกระดูกในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน
 4. ให้การรักษาด้วยยารักษาโรคกระดูกพรุนตามความเหมาะสมในแต่ละบุคคล
 5. ให้คำแนะนำ ในเรื่องโภชนาการและการออกกำลังทีเหมาะสมในแต่ละบุคคล
   

กรณีที่มีกระดูกหักแล้วจากโรคกระดูกพรุน

 1. ให้การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักครั้งต่อไป
 2. ให้การรักษาด้วยยารักษาโรคกระดูกพรุน ตามความเหมาะสมในแต่ละบุคคล
 3. ในกรณีกระดูกหักแล้วก็ให้การรักษากระดูกที่หักตามความเหมาะสมทั้งวิธีผ่าตัดและไม่ผ่าตัด
 4. ให้คำแนะนำในเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกาย รวมทั้งโปรแกรมในการป้องกันการล้ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
ชั้น 1  อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
โทร. 02-310-3000 หรือ โทร. 1719