Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

Minimally Invasive Spine Surgery (MISS) เทคโนโลยีผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเล็ก

Minimally Invasive Spine Surgery, เทคโนโลยีผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเล็ก

 

เพราะกระดูกสันหลังต้องการความแข็งแรง ดังนั้นหากมีปัญหากระดูกสันหลังมักเรื้อรังและส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิต การรักษาโรคกระดูกสันหลังที่มีประสิทธิภาพกับแพทย์เฉพาะทางและโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการแก้ปัญหากระดูกสันหลังไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำและแก้ปัญหากระดูกสันหลังที่เคยรักษาไปแล้วแต่ยังไม่หายขาดเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

วิธีการรักษาปัญหากระดูกสันหลังอย่างเห็นผล ประกอบไปด้วย

1) การรักษาด้านกายภาพบำบัด, ยาลดปวด, ยาลดการอักเสบ

การรักษาด้านกายภาพบำบัดกระดูกสันหลังเป็นการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดเพื่อช่วยฟื้นคืนความแข็งแรงและความสามารถในการเคลื่อนไหว ด้วยท่าบริหารต่าง ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังหรือมีแนวโน้มการกดทับเส้นประสาทมีความจำเป็นที่จะต้องทำการรักษาด้านกายภาพบำบัด รวมถึงการให้ยาลดปวดเพื่อช่วยบรรเทาอาการและการให้ยาลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น เพื่อช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นรอบๆ เส้นประสาทหรือหมอนรองกระดูกสันหลัง ทำให้อาการปวดลดลง โดยการรักษาด้านกายภาพบำบัด การให้ยาลดปวด และการให้ยาลดการอักเสบอาจทำควบคู่กันขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์เป็นสำคัญ

 

2) SPINAL INTERVENTION

การหาวิธีระงับความปวด (Pain Intervention) แพทย์จะสืบหาสาเหตุความปวดด้วยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ส่งเอกซเรย์ หรือสแกนเอ็มอาร์ไอเพื่อนำข้อมูลมาประมวลหาวิธีระงับความปวด เป็นการค้นหาจุดเจ็บที่แท้จริงด้วยวิธีทาง Pain Intervention เพื่อหาตำแหน่งเส้นประสาทและระดับของกระดูกสันหลังที่มีปัญหาแล้วเริ่มต้นรักษา ทำให้แพทย์ผ่าตัดทราบบริเวณที่จะผ่าได้อย่างจำเพาะเจาะจงมากขึ้นและไม่ต้องผ่าตัดกว้างเกินความจำเป็น     

สำหรับผู้ป่วยบางรายที่มีอาการปวดหลังปวดสะโพกร้าวลงขาเรื้อรัง (SI Joint Dysfunction Syndrome) ที่มีอาการปวดข้อเชิงกรานใกล้กับแนวกระดูกสันหลัง การจัดแนวกระดูกสันหลังและสะโพกให้อยู่ในแนวที่เหมาะสมและคลายเส้นเอ็นที่หดรั้งมากไปยังคงทำให้มีอาการปวดอยู่ การรักษาแบบ Spinal Intervention (การรักษาแบบไม่ผ่าตัด) ช่วยลดการอักเสบ และบรรเทาความเจ็บปวดลงได้

 

img

3) MIS SPINE (MINIMALLY INVASIVE SPINE SURGERY)

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก MIS Spine (Minimally Invasive Spine Surgery) สามารถทำได้ทุกโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังที่มีข้อบ่งชี้ว่าต้องผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดแผลเล็กจะได้เปรียบในด้านแผลมีขนาดเล็ก เสียเลือดน้อย ลดการทำลายกล้ามเนื้อโดยรอบและกระดูกสันหลัง มีหลายวิธี ได้แก่

 • MICROSCOPIC DISCECTOMY / FORAMINOTOMY

  การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทที่ได้ผลและเป็นหนึ่งในการผ่าตัดแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Spine Surgery) เป็นการผ่าตัดผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic) ด้วยกล้องไมโครสโคปที่มีกำลังขยายมากกว่าปกติ 20 - 100 เท่า ทำให้ศัลยแพทย์มองเห็นรายละเอียด เส้นประสาท และพยาธิสภาพที่ต้องการแก้ไขได้ชัดเจน,  การใช้ระบบนำวิถี Stealth Navigation System บอกตำแหน่งขณะผ่าตัด และเครื่องมือติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด (IOM) ป้องกันเส้นประสาทบาดเจ็บขณะผ่าตัด ช่วยให้สามารถผ่าตัดในจุดที่ต้องการได้มีประสิทธิภาพ แผลมีขนาดเล็กประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร เสียเลือดน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว

   

 • MICROENDOSCOPIC DISCECTOMY / FORAMINOTOMY

  การผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผ่านกล้อง (Microendoscopic Discectomy) โดยไม่จำเป็นต้องตัดกล้ามเนื้อออกจากการกระดูกสันหลัง ใช้ท่อโลหะ (Tubular Retractor) ขยายทางเข้าของช่องทางผ่าตัด จากนั้นใช้กล้องส่องเข้าไปในโพรงแผลที่มีขนาดเล็ก เพื่อเข้าไปผ่าตัดในตำแหน่งที่ต้องการ แผลผ่าตัดมีขนาดเพียง 1.5 - 2 เซนติเมตร วิธีนี้ต้องอาศัยแพทย์เฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์และเครื่องมือการผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน ช่วยให้การผ่าตัดรักษามีประสิทธิภาพ

   

 • ENDOSCOPIC DISCECTOMY / FORAMINOTOMY

  หนึ่งในการผ่าตัดแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Spine Surgery) ช่วยให้บาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อน้อยที่สุดและได้ผลการรักษาเทียบเท่าการผ่าตัดแบบเปิดแผลปกติคือ Endoscopic Spine Surgery คือ การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง Endoscope ขนาดประมาณ 0.8 เซนติเมตรผ่านท่อขนาดเล็กเพียงแผลเดียว (Single Portal) จากทางด้านข้างและด้านหลัง โดยมีระบบน้ำหล่อเลี้ยงตลอดเวลา เพื่อให้มองเห็นชัดเจน และมีการใช้ Bipolar/Radiofrequency ช่วยจี้หยุดเลือดขณะที่ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดผ่านจอ Monitor ช่วยให้การผ่าตัดรักษาแก้ปัญหาได้ตรงตามตำแหน่งที่ต้องการ โดยอาศัยชุดเครื่องมือการผ่าตัดเฉพาะทางทั้งหมด ศัลยแพทย์และทีมผ่าตัดต้องผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้าน เพื่อการผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด

 

4) ADVANCED MIS (ADVANCED MINIMALLY INVASIVE SURGERY)

การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงช่วยในการผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเล็ก (Advanced Minimally Invasive Surgery) ประกอบไปด้วย

 • IOM

  เครื่องมือติดตามการทำงานของระบบประสาทและไขสันหลังขณะผ่าตัด (Intraoperative Neurological Monitoring - IOM) มีความสำคัญต่อการผ่าตัดแผลเล็ก เพราะคอยติดตามการทำงานของระบบประสาทและไขสันหลังระหว่างผ่าตัด โดยใช้เทคนิคทางด้านประสาทสรีรวิทยาที่เกิดจากการตอบสนองของระบบประสาททางด้านไฟฟ้า จึงช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อระบบประสาทและไขสันหลังขณะผ่าตัด

   

 • O-ARM Navigator

  เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติโออาร์ม (O-ARM) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมความปลอดภัยในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ช่วยบันทึกภาพกระดูกสันหลังในขณะศัลยแพทย์กำลังผ่าตัดผู้ป่วยทั้งแนวตั้ง แนวนอน ภาพตัดขวาง โดยจะแสดงภาพสามมิติชัดเจน แสดงตำแหน่งของกระดูกสันหลังแบบละเอียด รวมถึงแปลงภาพออกมาในรูปแบบแอนิเมชันสามมิติ เพื่อส่งต่อข้อมูลไปยังระบบนำวิถีสามมิติ ทำให้แพทย์ประเมินระยะที่สามารถเข้าถึงตำแหน่งผ่าตัดได้ระดับมิลลิเมตร ทำให้ผ่าตัดได้ตรงตำแหน่งที่ต้องการ สามารถใส่โลหะได้อย่างราบรื่น แม้กระดูกสันหลังจะผิดรูปรุนแรง ก่อนจะทำการสแกนตรวจสอบอีกครั้งก่อนเย็บแผล ช่วยลดความเจ็บปวด ลดความเสี่ยงในการผ่าตัด ฟื้นตัวได้เร็ว

 

ด้วยความตั้งใจที่อยากให้ผู้ป่วยหมดกังวลกับปัญหากระดูกสันหลัง สถาบันโรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพ จึงพัฒนาเทคนิคการรักษาอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญกับมาตรฐานการรักษา การดูแลและการบริการผู้ป่วย และได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาโรคโดยเฉพาะสำหรับโรคปวดกระดูกสันหลัง (Low Back Pain) จากสถาบัน JCI (Joint Commission International) แสดงถึงคุณภาพการรักษาในมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วยให้กลับไปสนุกกับการใช้ชีวิตอีกครั้ง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

เวลาทำการ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 7.00 - 20.00 น.

ติดต่อสอบถาม โทร 1719

Email: info@bangkokhospital.com


สนใจข้อมูลเพิ่มเติม 

https://mgronline.com/qol/detail/9610000102694

https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_1689808

https://today.line.me/th/pc/article/ปัญหาโรคกระดูกสันหลัง%20อย่าปล่อยไว้%20เพราะไม่ใช่เรื่องเล็ก%20ๆ-kQ0y8M

https://www.thai-hotnews.com/news/190218