Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกบริเวณเอวผ่านกล้องจุลทรรศน์

photo

เมื่อคุณมีอาการเสียวซ่าคล้ายเข็มทิ่ม ชา หรือไม่มีแรง เริ่มจากหลังส่วนล่าง ลามผ่านบริเวณก้น ลงไปที่ขา คุณอาจป่วยด้วยโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทไม่ใช่ผู้ป่วยด้วยโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาททุกคนจะสามารถเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดเปิดเอาหมอนรองกระดูกสันหลังออกได้ คนส่วนใหญ่พบว่าจะลดอาการปวดได้ด้วยการรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัด เช่น การนอนพัก การทำกายภาพบำบัด การฝังเข็มบำบัด วิธีไคโรแพรคติก การรักษาด้วยยาต้านการอักเสบ และการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าโพรงประสาท (Eqidural Steroid Injection) อย่างไรก็ตามบางครั้งอาการปวดไม่ตอบสนองต่อการบำบัดด้วยวิธีเหล่านี้และอาจต้องใช้วิธีการรักษาที่จะให้ผลดียิ่งขึ้น

นพ.สาริจฉ์ ศรีสุภาพ ศัลยแพทย์กระดูกและกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล อธิบายถึงวิธีการเกิดโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท และ วิธีการรักษาผู้ป่วยที่หมอนรองกระดูกบริเวณเอวทับเส้นประสาท

“หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเกิดขึ้นเมื่อผนังด้านนอกของหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมลง ทำให้สารน้ำในหมอนรองซึ่งเป็นส่วนที่อ่อนนุ่มด้านในของหมอนรองกระดูกปลิ้นออกมา เมื่อสารน้ำภายในหมอนรองรั่วผ่านขอบนอกของหมอนรองออกมา จะกดกับเนื้อเยื่อเส้นประสาทการรับรู้ในกระดูกสันหลังทำให้มีอาการอ่อนแรง เสียวซ่าคล้ายเข็มทิ่ม หรือปวดหลังและขาด้านในข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง”

ก่อนที่จะทำการรักษาแบบผ่าตัดเปิดเอาหมอนรองกระดูกสันหลังออก แพทย์จะแนะนำทางเลือกในการรักษาแบบต่าง ๆ เช่น ใช้ยาแก้ปวดควบคู่ไปกับการรักษาแบบไม่ผ่าตัด การฉีดยาสเตียรอยด์เข้าโพรงประสาท ในระหว่างการรักษาตามขั้นตอนเหล่านี้ จำเป็นต้องมีการวัดความพิการที่เกี่ยวกับความเจ็บปวด

“เพื่อหาระดับความรุนแรงของโรค เราจะใช้แผนภูมิคะแนนความเจ็บปวดเพื่อวัดระดับความเจ็บปวด และใช้ดัชนีวัดความพิการเพื่อวัดความสามารถของผู้ป่วยในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน สิ่งเหล่านี้สามารถใช้ในการประเมินผู้ป่วยแต่ละรายเป็นการเบื้องต้นเพื่อติดตามตลอดเวลาและประเมินประสิทธิภาพของการรักษา”

การฉีดสเตียรอยด์ลงในรากประสาทที่เลือก * อาจจำเป็นต้องใช้ในการวินิจฉัยสาเหตุของอาการปวดรากประสาทเฉพาะที่และเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างและอาการปวดขา

“อีกทั้งมีการใช้เอกซเรย์ (ด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป) เพื่อตรวจดูให้แน่ใจว่าสเตียรอยด์เข้าไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง หากอาการปวดของผู้ป่วยหายไปหลังจากฉีดยา จะสรุปได้ว่า รากประสาทในตำแหน่งที่ฉีดสเตียรอยด์เข้าไปนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดหลัง สเตียรอยด์ยังช่วยลดการอักเสบบริเวณรากประสาทได้อีกด้วย หลังจากที่เรารู้ตำแหน่งที่แน่นอนของบริเวณที่เป็นปัญหาแล้ว จะสามารถรักษาด้วย “การผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery)” หากจำเป็น”

photo

ในฐานะโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจาก JCI สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้บริการครบวงจร โดยทีมแพทย์ครบทุกสาขา ประกอบด้วย ศัลยแพทย์ระบบประสาทกระดูกสันหลัง ศัลยแพทย์กระดูกและกระดูกสันหลัง นักประสาทวิทยา จิตแพทย์ วิสัญญีแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และอื่น ๆ

อีกทั้งสถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพยังใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่มี เช่น กล้องจุลทรรศน์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติโออาร์ม (O-ARM) และเครื่องมือนำร่องและติดตามการทำงานของระบบประสาทและไขสันหลังขณะผ่าตัด และใช้เทคนิคการทำผ่าตัดแผลเล็กที่ทันสมัย เรียกว่า “การผ่าตัดผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic Discectomy)” ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าเป็นมาตรฐานสูงสุด “Gold Standard” สำหรับการรักษาโรคหมอนรอง
กระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัด เนื่องจากมีอัตราการเกิดซ้ำของโรคต่ำ

“ถ้าอาการปวดหลังส่วนล่างและอาการปวดขาไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบไม่ผ่าตัด เราอาจแนะนำให้ทำการผ่าตัดหมอนรองกระดูกบริเวณเอวผ่านกล้องจุลทรรศน์ เพื่อขจัดหมอนรองกระดูกที่ยื่นออกมาจากผนังหมอนรองกระดูกและเศษชิ้นส่วนหมอนรองกระดูกอื่น ๆ ที่อาจหลุดออกมาจากหมอนรองกระดูกออกไป”

ประโยชน์ที่อาจได้รับจากเทคนิคการผ่าตัดที่ได้รับความนิยมนี้คือ ลดความเสียหายของกล้ามเนื้อและบริเวณเฉพาะที่ แผลสวย ลดอาการปวดและเวลาในการผ่าตัด และฟื้นตัวหลังผ่าตัดเร็วขึ้น

“ก่อนออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยต้องรู้สึกว่าทำกิจกรรมด้วยตัวเองได้สะดวก เช่น นั่งและออกจากรถ ขึ้นและลงจากเตียง นั่งบนเก้าอี้ ไปห้องน้ำและอาบน้ำ รวมทั้งต้องรับประทานยาลดอาการปวดแผล”

“เมื่ออยู่บ้าน ผู้ป่วยไม่ควรนั่งนานเกิน 60 นาทีในแต่ละครั้ง ไม่ยกของหนักหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรง หรือนั่งในรถที่ขับสะเทือนแรง ๆ ในสองสัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด หลังสองสัปดาห์ ผู้ป่วยต้องเริ่มโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อท้องและหลัง การควบคุมน้ำหนักเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันเพื่อไม่ให้มีไขมันส่วนเกินในร่างกาย”


ศูนย์กระดูกสันหลัง  โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
เวลาทำการ จันทร์-อาทิตย์ เวลา 7.00-20.00 น. 
ติดต่อสอบถาม โทร 1719
Email: [email protected]