Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

อวัยวะเทียมบนใบหน้าและช่องปาก เพิ่มความมั่นใจ เติมเต็มคุณภาพชีวิต

อวัยวะเทียมบนใบหน้าและช่องปาก, Maxillofacial Prosthetics

 

ไม่มีใครอยากสูญเสียอวัยวะของร่างกาย โดยเฉพาะอวัยวะบนใบหน้าและช่องปากที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพและความมั่นใจในชีวิต ทันตกรรมประดิษฐ์ขากรรไกรและใบหน้า (Maxillofacial Prosthodontics) จึงเป็นสาขาวิชาที่ช่วยในการประดิษฐ์หรือสร้างอวัยวะเทียมให้กับผู้ป่วยเพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้ง

 

รู้จักทันตกรรมประดิษฐ์ขากรรไกรและใบหน้า

ทันตกรรมประดิษฐ์ขากรรไกรและใบหน้า (Maxillofacial Prosthodontics) เป็นสาขาหนึ่งของทันตแพทย์ที่มีการใช้องค์ความรู้หลากหลายด้านเพื่อประดิษฐ์หรือสร้างอวัยวะเทียมให้กับผู้ป่วยที่สูญเสียอวัยวะบริเวณใบหน้าและช่องปาก โดยแบ่งสาเหตุในการทำอวัยวะเทียมบนใบหน้าและช่องปากออกเป็น

 1. พิการแต่กำเนิด (Congenital Missing) เช่น โรคปากแหว่งเพดานโหว่หรือมีใบหูเพียงข้างเดียว
 2. สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (Trauma)
 3. สูญเสียอวัยวะจากโรคมะเร็ง (Cancer)

 

อวัยวะเทียมใบหน้าและช่องปาก

เน้นเฉพาะขากรรไกรและใบหน้า ได้แก่

 1. อวัยวะเทียมภายในช่องปาก (Intraoral) เช่น เพดานเทียม อุปกรณ์ช่วยกลืน อุปกรณ์ช่วยออกเสียง ฯลฯ
 2. อวัยวะเทียมภายนอกช่องปาก (Extraoral) เช่น ตา เบ้าตา จมูก หู ไปจนถึงกะโหลกเทียม ฯลฯ

นอกจากนี้ยังรวมถึงการประดิษฐ์อวัยวะส่วนต่างๆ อาทิ มือ นิ้วมือ เป็นต้น แต่ไม่รวมแขนหรือขาเทียม

 

image

สิ่งสำคัญในการรักษา

 • อวัยวะเทียมภายในช่องปาก (Intraoral) 

  คำนึงถึงการใช้งานเป็นสำคัญ ได้แก่ การพูด การออกเสียง การกลืน การเคี้ยว วัสดุที่ใช้เป็นอะคริลิกเพื่อความทนทาน โดยในการรักษาจะมีการพิมพ์ปากทั้งด้านในและด้านนอก มีการใช้เทคนิคและขั้นตอนต่างจากอวัยวะเทียมภายนอกช่องปาก กระบวนการทำมีความซับซ้อนมากกว่า ใช้ระยะเวลาในการทำอวัยวะเทียมบริเวณนี้ประมาณ 1 เดือน
   

 • อวัยวะเทียมภายนอกช่องปาก (Extraoral) 

  คำนึงถึงความสวยงามเป็นสำคัญ และต้องดูเป็นธรรมชาติทั้งขนาด สี และรูปร่าง วัสดุที่ใช้เป็นซิลิโคนที่มีความยืดหยุ่น กระบวนการทำไม่ซับซ้อน แต่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ใช้ระยะเวลาในการทำอวัยวะเทียมบริเวณนี้ภายใน 2 - 4 สัปดาห์

 

image

ขั้นตอนการเปลี่ยนอวัยวะเทียมบนใบหน้าและช่องปาก

 1. พิมพ์อวัยวะที่หายไปบนใบหน้าหรือพิมพ์ภายในและภายนอกช่องปาก
 2. ใส่ถาดพิมพ์ลงไปในบริเวณที่อวัยวะหายไป เมื่อวัสดุพิมพ์แข็งให้ดึงออกมา อาจมีการวัดขนาดเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับอวัยวะส่วนนั้น ๆ เพื่อนำไปดูรายละเอียดให้ตรงกัน
 3. ทันตแพทย์ทำการสร้างสรรค์ปรับแต่งอวัยวะเทียมบนใบหน้าให้สวยงามเสมือนจริงและขนาดตรงกับอวัยวะของผู้ป่วย
 4. ทันตแพทย์ทำการนัดผู้ป่วยมาใส่อวัยวะเทียม

 

ประโยชน์ของอวัยวะเทียม

 • ฟื้นฟูบูรณะให้ใช้งานได้
 • มีความสวยงาม
 • มั่นใจในการใช้ชีวิต
 • คืนคุณภาพชีวิตที่ดี

การให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาอวัยวะเทียมบนใบหน้าและช่องปากด้วยการทำความสะอาดให้ถูกวิธีตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัดคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยยืดอายุการใช้งาน และควรพบทันตแพทย์ตามนัดหมายเพื่อติดตามตรวจเช็กอวัยวะเทียมบนใบหน้าและช่องปากอยู่เสมอ

 

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมเติมเต็มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ด้วยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ขากรรไกรและใบหน้าที่มีทักษะ ความชำนาญ และมากด้วยประสบการณ์ พร้อมให้การดูแลรักษาและวางแผนตั้งแต่เริ่มทำการประดิษฐ์ ครอบคลุมทุกรายละเอียด ไปจนถึงเป้าหมายในการรักษา เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย อีกทั้งตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยอย่างเต็มที่ในทุก ๆ ด้าน

 

ข้อมูล : ทพ.วสันต์ อมรสังข์ ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์ สาขาบูรณะช่องปากและใบหน้า 
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ

วัน-เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.                        
เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น.

โทร 0 2755 1335 หรือ โทร 1719
อีเมล [email protected]