Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

อย่ามองข้ามภาวะขาดสารอาหารในผู้สูงวัย

ภาวะขาดสารอาหารในผู้สูงวัย

 

ภาวะขาดสารอาหารเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ผลสำรวจในประเทศที่พัฒนาแล้วพบภาวะขาดโปรตีนและพลังงานในผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 15 นอกจากนี้ภาวะขาดสารอาหารส่งผลให้ผู้สูงอายุหกล้มได้ง่าย เนื่องจากมวลกล้ามเนื้อลดลง มีโรคกระดูกพรุน ทำให้กระดูกหักหลังจากการหกล้ม ภูมิคุ้มกันบกพร่องนำไปสู่การติดเชื้อได้ง่าย แผลหายช้า ต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น คุณภาพชีวิตลดลง อัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น

 

ตัวบอกภาวะขาดสารอาหาร
 

หลักฐานที่บ่งชี้ถึงภาวะขาดสารอาหาร ได้แก่

 • ผู้สูงอายุมีน้ำหนักตัวลดลงจากเดิมร้อยละ 5 หรือมากกว่าในช่วง 6 เดือน
 • ระดับอัลบูมินในเลือดต่ำกว่า 3.5 กรัมต่อเดซิลิตร
 • ดัชนีมวลกาย (body mass index: BMI) ต่ำกว่า 18.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

 

ปัจจัยเสี่ยงขาดสารอาหาร
 

 1. การได้รับสารอาหารอย่างไม่ถูกต้อง เช่น รับประทานอาหารซ้ำๆ ไม่หลากหลาย มีปัญหาการบดเคี้ยว ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว ผู้ที่สูญเสียความสามารถในการประกอบอาหาร หรือผู้ที่ขาดองค์ความรู้ในการบริโภคอาหารที่หลากหลาย
   
 2. การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ เช่น มีภาวะซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อม ความสามารถในการแยกกลิ่นและรสอาหารลดลง การได้รับยาบางชนิด มีโรคเรื้อรัง ทำให้ไม่อยากทานอาหาร

 

ป้องกันรักษาภาวะขาดสารอาหารในผู้สูงวัย
 

การป้องกันและรักษาภาวะขาดสารอาหารในผู้สูงอายุ สามารถทำได้โดย

 1. ซักประวัติ ตรวจร่างกายอย่างละเอียด และตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อค้นหาสาเหตุ และแก้ไขไปตามสาเหตุนั้นๆ เช่น การให้ยาต้านเศร้าในกรณีเป็นโรคซึมเศร้า การรักษาช่องปากจัดหาฟันเทียมเพื่อช่วยการบดเคี้ยวอาหาร การพิจารณาหยุดยาที่ทำให้ผู้สูงอายุเบื่ออาหาร การให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง แนะนำปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครอบครัว
   
 2. ให้อาหารเสริมสูตรสำเร็จรูปทางการแพทย์ เนื่องจากมีสารอาหารที่ครบถ้วนมากกว่านมทั่วไป ปัจจุบันมีทั้งชนิดน้ำและชนิดผงนำมาผสมน้ำ และแยกสูตรตามโรคของผู้ป่วย เช่น สูตรปกติ สูตรสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน สูตรสำหรับผู้ป่วยโรคไต เป็นต้น โดยให้ผู้ป่วยรับประทานเองหรือให้ทางสายสวนกระเพาะอาหารในกรณีไม่สามารถรับประทานอาหารได้เอง ผลการศึกษาการให้อาหารเสริมสูตรสำเร็จรูปทางการแพทย์ในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากความเจ็บป่วยเฉียบพลัน พบว่า ให้ผลดีในด้านการป้องกันไม่ให้น้ำหนักตัวลดลง ทำให้กล้ามเนื้อมีกำลังบีบตัวเพิ่มขึ้น (Hand-Grip Strength) และทำให้รับประทานอาหารปกติได้เพิ่มขึ้นด้วย กรณีให้ในผู้สูงอายุที่นอนโรงพยาบาลเนื่องจากกระดูกสะโพกหัก สามารถช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิตได้

เพราะภาวะขาดสารอาหารในผู้สูงวัยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน จึงควรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง หากพบความผิดปกติหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรเข้ารับการตรวจเพื่อจะได้รักษาอย่างทันท่วงที


สอบถามเพิ่มเติมที่

ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ โรงพยาบาลกรุงเทพ

ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลวัฒโนสถ

โทร 0 2310 3755 หรือโทร 1719

Fax 0 2310 3335

อีเมล BangkokLongevityCenter@bangkokhospital.com