Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

รอบรู้เรื่อง โรคเบาหวาน (Diabetes)

photo

"โรคเบาหวาน" โรคแทรกซ้อน และชนิดของโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน เป็นโรคซึ่งมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดปกติของการสร้าง การออกฤทธิ์ หรืออาจเกิดจากกลไกทั้งสอง ผลจากการที่น้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแข็งและมีการ ทำลาย ไต สมอง หัวใจ เมื่อเป็นแรกๆ ระดับนํ้าตาลจะไม่สูงแต่เมื่อเวลาผ่านไประดับนํ้าตาลจะสูงขึ้น

โรคเบาหวานโดยหลักๆ แบ่งเป็น 2 ชนิด

  • ชนิด ที่หนึ่ง (Type 1) โรคเบาหวานที่เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เลย พบบ่อยในเด็กหรือวัยรุ่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดปกติในระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายการรักษา ต้องฉีดอินซูลินตลอดชีวิต

  • ชนิดที่สอง (Type 2) โรคเบาหวานที่เกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลินและตับอ่อนสร้างอินซูลินได้ไม่เพียงพอ พบบ่อยในผู้ใหญ่อายุ 40 ขึ้นไป บางครั้งไม่แสดงอาการใดๆซึ่งในประเทศไทยพบมากกว่า 90%

เนื่อง จากการรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผลดีที่สุดนั้นต้องมีการร่วมมือของบุคลากรทาง การแพทย์หลายสาขาวิชา อาทิเช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวาน นักโภชนาการ นักกิจกรรม ที่พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับความรู้ ความเข้าใจในโรคเบาหวาน และสามารถนำไปใช้ในการดูแลตนเองได้

นอกจากนี้หากผู้ป่วยมีโรคแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำการรักษาโดยทีมแพทย์หลายสาขา อาทิเช่น

  • จักษุแพทย์

  • อายุรแพทย์โรคหัวใจ (ดูข้อมูลของโรคเบาหวานที่เป็นปัจจัยของโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่นี่)

  • อายุรแพทย์โรคปอด

  • ศัลยแพทย์

  • คลินิกสุขภาพเท้า

  • การบำบัดรักษาโรคเบาหวานด้วยการใช้อินซูลินปั๊ม เป็นเครื่องมือที่บรรจุอินซูลิน มีขนาดเล็กพกพาได้สะดวก ประกอบด้วยที่บรรจุอินซูลิน ซึ่งจะต่อกับท่อพลาสติกเล็กๆ และเข็มฉีด เพื่อฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกายตลอด 24 ชม. เครื่องอินซูลินปั๊ม จะถูกตั้งโปรแกรมให้ฉีดอินซูลินขนาดต่ำๆ เข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อที่จะควบคุมระดับน้ำตาลพื้นฐานของผู้ป่วยและผู้ป่วยจะเป็นผู้กดให้อินซูลินจากเครื่องเมื่อรับประทานอาหาร  เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่จะเพิ่มขึ้นหลังรับประทานอาหารเข้าไป

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพ 
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 7.00 – 17.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 7.00 – 16.00 น.
โทร 0 2755 1129, 0 2755 1130 โทรสาร 0 2755 1697 
Email: BHQdm@bangkokhospital.com