Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยวินิจฉัยภาวะนอนไม่หลับ

วินิจฉัยภาวะนอนไม่หลับ, Sleep lab

 

สำหรับผู้ป่วยที่อาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน หรือผลการตอบสนองต่อการรักษาไม่เป็นที่น่าพอใจ หรือมีโรคทางจิตเวชและปัญหาการนอนอย่างอื่นร่วมด้วย เช่นการนอนกรน แพทย์มักจะแนะนำให้ผู้ป่วยทำการตรวจวินิจฉัยการนอนหลับ (Sleep test) เพื่อทำประเมินการนอนหลับอย่างใกล้ชิด การตรวจการนอนหลับทำโดยใช้ ‘โพลีซอมโนกราฟฟี่’ (Polysomnography หรือ PSG) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผสมผสานการตรวจหลายชนิดเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography หรือ EEG) การบันทึกการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อลูกตา (Electro-Oculography หรือ EOG) และการตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อ (Electromyography หรือ EMG) เพื่อประเมินลักษณะและคุณภาพของการนอนหลับ รวมถึงประเมินระดับความลึกของการนอนหลับ

นอกจากนี้ยังมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography หรือ ECG) การตรวจวัดความอิ่มตัวของระดับออกซิเจน (Oxygen saturation) การบันทึกการเคลื่อนไหวของหน้าอกและหน้าท้อง การวัดลมหายใจที่ผ่านทางจมูกและช่องปาก (Air flow) การตรวจเสียงกรน ซึ่งการตรวจในกลุ่มนี้ทั้งหมดทำเพื่อประเมินการทำงานของระบบการหายใจในขณะ นอนหลับ โดยเฉพาะการตรวจหาภาวะหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับ (Sleep apnea) ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับได้ นอกจากนี้การตรวจ Polysomnography ยังรวมการตรวจท่าทางการนอนหลับและการตรวจอื่นที่อาจจะเสริมเข้ามาสำหรับการ วินิจฉัยโรคอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการตรวจ Polysomnography เป็นการรวมการตรวจหลายชนิดไว้ในเครื่องมือเดียวเพื่อทำการประเมินการนอนหลับ อย่างครบถ้วน โดยทั่วไปการตรวจนี้จะพิจารณาทำในผู้ป่วยที่นอนไม่หลับเฉพาะเป็นบางรายเท่า นั้น ข้อมูลที่ได้จากการตรวจจะมีความสำคัญต่อการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมยิ่ง ขึ้น

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะนอนไม่หลับได้ที่ แนวทางการรักษาภาวะนอนไม่หลับ


ศูนย์ตรวจการนอนหลับและศูนย์ลมชัก โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
วันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 07.00-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 07.00-17.00 น.
ชั้น 1 และ 2 ฝั่งทิศเหนือ (N1) อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
โทร 0 2310 3011 หรือ โทร 1719 แฟกซ์ 0 2310 3012
Email: [email protected]