Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

การนอนไม่หลับนั้นมีผลกระทบต่อคนอย่างไร

photo

ปัญหาการนอนไม่หลับ มีชื่อเรียกทางการแพทย์ว่าภาวะอินซอมเนีย (Insomnia) ซึ่งเป็นปัญหาการนอนที่พบมากที่สุดในกลุ่มประชากรวัยผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งวัยผู้สูงอายุ ทั้งนี้เพราะการนอนหลับไม่ใช่การที่สมอง “หยุดทำงานชั่วคราว” อย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ แต่เป็นการทำงานของสมองในอีกลักษณะหนึ่งโดยอาศัยกลุ่มเซลล์ประสาทบางกลุ่ม ที่จะทำหน้าที่แทน ทำให้เกิดความรู้สึกง่วง อยากจะนอนหลับ และจัดระดับความลึกของการนอน รวมถึงทำให้เกิดการฝันอีกด้วย กลไกการนอนหลับจึงถูกควบคุมโดยตรงจากสมอง ดังนั้นหากมีโรคหรือภาวะใดๆ ที่มีผลต่อสมองก็ย่อมส่งผลถึงการนอนด้วย คำว่า “นอนไม่หลับ” จึงเป็นได้ทั้ง “อาการ” และ “โรค”

ถ้าอาการนอนไม่หลับที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีปัจจัยกระตุ้นจะเรียกว่า Primary insomnia3  หรืออาจเกิดขึ้นในคนปกติที่บังเอิญมีตัวกระตุ้นให้นอนไม่หลับ เช่น มีความกังวลที่จะต้องไปสอบสัมภาษณ์ในที่ทำงานใหม่ หรือมีความเครียดเพราะไม่มีเงินไปใช้หนี้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเกิดภาวะนี้ได้ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (Major depressive disorder) หรืออาจภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น อาการนอนไม่หลับในผู้ป่วยโรคมะเร็ง จะเห็นได้ว่าภาวะนอนไม่หลับนั้นพบได้บ่อยมาก เพราะสามารถเกิดได้ทั้งในคนปกติและคนป่วย โชคดีที่ส่วนใหญ่อาการนอนไม่หลับมักเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว (Transient insomnia) โดยมีสาเหตุกระตุ้นที่แน่ชัดและสมเหตุสมผล และเมื่อกำจัดสิ่งกระตุ้นดังกล่าวก็สามารถนอนหลับได้ตามปกติ คนส่วนใหญ่จึงไม่จำเป็นต้องมาพบแพทย์ แต่หากอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือเกิดต่อเนื่องเป็นเวลานาน เรื้อรัง โดยเฉพาะถ้าเกิดในผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆ ก็จำเป็นต้องได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะนอนไม่หลับได้ที่ แนวทางการรักษาภาวะนอนไม่หลับ